Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Skogshuggare

Inom vissa yrkesgrupper kan den anställde ha kostnader för arbetets utförande. Kostnader för vilka arbetsgivaren betalar kostnadsersättning.

arrow_forward
rr

Ändamål, bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är enligt 1 kap. 1 § BRL en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

arrow_forward
rb

Rättshandlingar under bolagsbildning

Ett aktiebolag anses bildat i samband med att stiftelseurkunden undertecknas av stiftarna. Aktiebolaget får sin rättsliga status som juridisk person först vid Bolagsverkets registrering av aktiebolaget, vilket kan medföra att det uppstår oklarheter under mellantiden. Innan bolaget har registrerats ...

arrow_forward
rr

Leasingavtalets implicita ränta

arrow_forward
rr

Löpande bokföring

Med att löpande bokföra avses som huvudregel att affärshändelser bokförs i takt med att de inträffar. Bokföring ska ske så att bokföringen kan presenteras i registreringsordning (ofta kallad grundbokföring) och systematisk ordning (ofta kallad huvudbokföring). Bokföring får dock enligt BFNAR 2013:2...

arrow_forward
rr

Löpande användning av kassaregister

arrow_forward
ra

Graviditet och amning

Att en arbetstagare eller en kommande arbetstagare är eller blir gravid föranleder flera arbetsrättsliga spörsmål. Arbetsmiljö Det finns särskilda föreskrifter för gravida och ammande arbetstagare. Dessa föreskrifter ges ut av Arbetsmiljöverket och har omarbetats för att ta hänsyn till ett vägled...

arrow_forward
rr

Skattekonsultation

Företagets utgifter för köpta konsulttjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - avseende skattekonsultation, ekonomiska och administrativa utredningar redovisas normalt som redovisnings- eller konsultarvoden i kontogrupp 65; revisionskostnader respek...

arrow_forward
rr

Edgångssammanträde

Se sökordet Edgångssammanträde i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rr

Försäljningsfaktura

arrow_forward
Visar 4561 till 4570 av 5129 träffar.