Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Vaktbolag/väktare

arrow_forward
rr

Varaktighet (BFL)

Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Detta framgår av 7 kap. 1 § BFL där det bland annat framgår att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. Det innebär att det som har bokförts inte ska kunna rad...

arrow_forward
rr

Uppdrag, provisionsbaserat

arrow_forward
rr

Systemdokumentation - allmänt

Enligt 5 kap. 11 § BFL ska ett företag upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge en överblick över systemet. Denna beskrivning enligt i BFL benämns systemdokumentation. Systemdokumentationen behövs för att det i ett bokföringssystem ska vara...

arrow_forward
rb

Underlättade stämmor under coronakrisen

arrow_forward
rr

Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter

K3-regler En intäkt från ett tjänsteuppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod ska enligt punkt 23.26 redovisas linjärt över denna tidsperiod, om inte någon annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Om en specifik aktivitet är mer väsentlig än andra aktivitet...

arrow_forward
rb

Verkställande direktörens skadeståndsansvar

arrow_forward
rr

Vin och sprit

Se uppslagsordet Representation i Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Värderingsgrund

K4-regler Vanliga värderingsgrunder anges i IAS 1 punkt 118 och är följande: anskaffningsvärde återanskaffningsvärde nettoförsäljningsvärde verkligt värde återvinningsvärde. Enligt samma punkt ska det framgå av redovisningsprinciperna i årsredovisningen vilket värdegrund eller vilka värdegrun...

arrow_forward
rl

Färddator

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas.

arrow_forward
Visar 4541 till 4550 av 5129 träffar.