Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning, eller corporate governance, handlar enligt SOU 2004:130 ”om att styra bolag på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt”. Den svenska modellen för bolagsstyrning lik...

arrow_forward
rb

Talan mot bolagsstämmobeslut

arrow_forward
rb

Tvångslikvidation

Definition Tvångslikvidation är en Likvidation av ett aktiebolag om det uppstår en kapitalbrist i bolaget och bolagets organ inte följer det särskilda förfarande som föreskrivs i aktiebolagslagen. Detta är formellt sett en ”Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist”, men andra typer av tvångslikv...

arrow_forward
rb

Tvångslikvidation av Bolagsverket

arrow_forward
rr

Tidpunkt, övergång till IFRS

K4-regler Början av den tidigaste perioden för vilken ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt IFRS i sina första finansiella rapporter enligt IFRS är det som är tidpunkten för övergång till IFRS. Exempel: Ett företag går över till IFRS den 1 januari 20x5. I de finansiella r...

arrow_forward
rr

Tilldelningstidpunkt

Tilldelningstidpunkt är enligt K3 punkt 26.10 den tidpunkt då ett företag ingår ett avtal om aktierelaterade ersättningar.

arrow_forward
rr

Vaktbolag/väktare

arrow_forward
rr

Varaktighet (BFL)

Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Detta framgår av 7 kap. 1 § BFL där det bland annat framgår att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. Det innebär att det som har bokförts inte ska kunna rad...

arrow_forward
rr

Uppdrag, provisionsbaserat

arrow_forward
rr

Systemdokumentation - allmänt

Enligt 5 kap. 11 § BFL ska ett företag upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge en överblick över systemet. Denna beskrivning enligt i BFL benämns systemdokumentation. Systemdokumentationen behövs för att det i ett bokföringssystem ska vara...

arrow_forward
Visar 4521 till 4530 av 5129 träffar.