Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Gemensamt placerad förmögenhet, stiftelse

En stiftelse får enligt 2 kap. 5 § SL placera förmögenhet gemensamt med andra stiftelser om inte annat följer av stiftelseförordnandet. Denna totala förmögenhet benämns gemensamt placerad förmögenhet. Löpande bokföring Den gemensamt placerade förmögenheten omfattas av bestämmelserna om gemensam b...

arrow_forward
rr

Glödlampor, sladdar, proppar

arrow_forward
rr

Huvudbokföring

En huvudbokföring visar bokföringsposterna i systematisk ordning, dvs. i kontonummerordning. Enligt 5 kap. 1 § BFL är inte bokföringsskyldigheten fullgjord förrän bokföringsposterna, framför allt affärshändelserna, kan presenteras både i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordni...

arrow_forward
rb

Jäv för styrelseledamot

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en styrelseledamot, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Reglerna kring styrelseledamöters jäv är centrala för förvaltningen...

arrow_forward
rr

Kassaflöden

Kassaflöden enligt K3 punkt 7.3 och K2 punkt 21.4 är in- och utflöden av likvida medel.

arrow_forward
rr

Kundfaktura, innehåll

Kundfakturor och andra verifikationer ska enligt 5 kap. 7 § BFL alltid innehålla uppgift om: när verifikationen sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsorderns upprättande etc.), när affärshändelsen inträffat (leveransdag, period för delleveranser eller prenumeration, konsultarvode för e...

arrow_forward
rr

Kvittokopia

En kopia av ett kassakvitto enligt 7 kap. 1 SKVFS 2014:9.

arrow_forward
ra

Negativ föreningsrätt

Med föreningsrätt menas en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet i en sådan organisation och att verka för en sådan organisation eller för att en sådan organisation bildas. Detta brukar kallas den positiva föreni...

arrow_forward
rr

Omvärderingsförlust

K3-regler En omvärderingsförlust är enligt kommentaren till punkt 2.17 en orealiserad förlust vid omvärdering av poster värderade till verkligt värde.

arrow_forward
rl

Plötsligt sjukdomsfall

Vid plötsligt sjukdomsfall hos sammanboende nära anhörig kan arbetsgivaren bevilja den anställde permission, d.v.s. kort ledighet med bibehållen lön.

arrow_forward
Visar 4511 till 4520 av 5129 träffar.