Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Justerad anskaffningsutgift (JAU)

Definition Omkostnadsbelopp för andel i handelsbolag. Lagrum 50 kap. 3-6 §§ IL Kommentar Omkostnadsbeloppet för en tillgång utgörs av anskaffningsutgiften ökat med förbättringar. För andelar i handelsbolag finns särskilda regler för beräkning av omkostnadsbeloppet. Enligt dessa regler ska anska...

arrow_forward
rs

Justering av förmånsvärde

Definition Korrigering av vissa schablonbeskattade förmånsvärden. Lagrum 61 kap. 18-21 §§ IL Kommentar Värdet av kostförmån, bilförmån och bostadsförmån bl.a. i tjänstebostad ska korrigeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

arrow_forward
rs

Näringsfastighet

Definition Uppfyller inte kraven på att vara en privatbostadsfastighet. Lagrum 2 kap. 14 § IL Kommentar Det finns ingen egen definition av näringsfastigheter. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter. En privatbostadsfastighet är ett småhus eller en ägarlägenh...

arrow_forward
rs

Näringsverksamhet

arrow_forward
rs

Gäldenärsbyte

Definition Övertagande av skuld mot ersättning. Lagrum 54 kap. 2 § IL Kommentar Civilrättsligt innebär ett gäldenärsbyte att ett nytt lån har tagits upp. Gäldenärsbyte får därmed skattemässiga konsekvenser i flera fall. Gäldenärsbyte avseende en skuld i utländsk valuta ses som en betalning, v...

arrow_forward
rs

Garageförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller anställd fri garageplats. Lagrum 61 kap. 2 § IL Kommentar Om arbetsgivaren separat betalar en garageplats i anslutning till den anställdes bostad uppkommer normalt en skattepliktig förmån för den anställde. Förmånen ska då värderas till marknadsvärde...

arrow_forward
rs

Garageersättning

Definition Ersättning för att den anställde upplåter sitt garage till arbetsgivaren. Kommentar Vid utbetalning av ersättning för garage gäller samma regler som för annan hyresersättning avseende avtal, arbetsgivarens behov samt marknadsmässig hyra. Garageersättning är vanligt om den anställde h...

arrow_forward
rs

Gåva av utdelning

Definition När en aktieägare skänker bort sin rätt till utdelning på aktier. Lagrum 42 kap. 12 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utdelning ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när den disponeras. Det innebär att om ägaren ger bort rätten till utdelning innan bolagsstämman f...

arrow_forward
rs

Gatukostnadsersättning

Definition Utgift till kommunen för att den ska bekosta gator och mark i ett område. Lagrum 18-19 kap. IL Kommentar Gatukostnadsersättning som en fastighetsägare betalar kan vara en del av anskaffningsutgiften antingen för marken eller byggnaden. Om man betalar den i samband med köp av obebyggd...

arrow_forward
rs

Garant i nyemission

Definition Aktör som åtar sig att teckna resterande aktier om en nyemission inte blir fulltecknad. Kommentar En garant i en nyemission erhåller vanligtvis en provision. Att stå som garant i en nyemission har stora likheter med att utfärda en säljoption för aktier. Provisionen bör därför tas upp ...

arrow_forward
Visar 4511 till 4520 av 5043 träffar.