Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Normal tillverkningskapacitet

Den tillverkningsvolym som förväntas bli uppnådd i genomsnitt under ett antal perioder eller säsonger vid normala förhållanden. Hänsyn ska tas till förlorad kapacitet till följd av planerat underhåll. I K2 används begreppet ”normalt kapacitetsutnyttjande”. Se K3 punkt 13.9 och K2 punkt 12.11.

arrow_forward
rl

Normalbelopp

arrow_forward
ra

Offentlighetsprincipen

Om en fackförening eller en anställd vill ha uppgifter från en privat arbetgsivaren är dessa enligt grundregeln inte offentliga. Däremot gäller det motsatta för en offentlig arbetsgivare. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt til...

arrow_forward
rr

Omslagspapper, snören

Löpande bokföring Utgifter för inköp av emballage i form av omslagspapper, snören, tejp etc. utgör normalt förbrukningsemballage och bokförs som förbrukningsmateriel. Om det inköpta inte ska användas vid inslagning av sålda varor/produkter bokförs inköpet i stället som kontorsmateriel, kontorsmater...

arrow_forward
rl

Pedagogisk måltid

När arbetsgivaren betalar en måltid för en anställd uppstår i normalfallet en kostförmån. Ett undantag är när måltiden anses vara representation, intern eller extern. Vid förskolor, fritidshem och skolor förekommer det att personal är skyldig delta vid måltider med barnen. Detta brukar vara inskri...

arrow_forward
rr

Räntefördelning

Se uppslagsordet Räntefördelning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Resultatdisposition

arrow_forward
rb

Rösträttsförbehåll

Definition Rösträttsförbehåll, som också kallas rösträttsklausul, är en bestämmelse i bolagsordningen som reglerar eller begränsar aktieägares rätt att rösta för sina aktier på stämman. Rösträttsförbehåll kan innebära att rösträtten begränsas till maximalt ett visst antal aktier, en viss andel av ...

arrow_forward
rr

Särskild A-skatt

För beskrivning och beräkning, se uppslagsordet SA-skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Sjukdom i familjen

Vid plötsligt sjukdomsfall hos sammanboende nära anhörig kan arbetsgivaren bevilja den anställde permission, d.v.s. kort ledighet med bibehållen lön.

arrow_forward
Visar 4501 till 4510 av 5129 träffar.