Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Mikroföretag

EU-kommissionen har infört ett nytt begrepp, mikroföretag. Med dessa företag menas företag med färre än 10 anställda, en balansomslutning understigande 500 000 euro och en nettoomsättning understigande 1 miljon euro. Enligt EU-kommissionen ska mikroföretag inte omfattas av EU-direktivet om större r...

arrow_forward
ra

Negativ föreningsrätt

Med föreningsrätt menas en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet i en sådan organisation och att verka för en sådan organisation eller för att en sådan organisation bildas. Detta brukar kallas den positiva föreni...

arrow_forward
rr

Träningskläder, träningsskor

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Enkel borgen

arrow_forward
rr

Post-för-postvärdering

De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och - i förekommande fall - delposter består av, ska enligt 2 kap. 4 § ÅRL värderas var för sig. (Kallas även eller individuell värdering.) K2-regler Varje transaktion ska enligt punkt 2.6 redovisas för sig om inte annat följer av punkterna 6.2 (i...

arrow_forward
rs

Företrädesrätt till teckning

arrow_forward
rb

Fastställelseintyg

arrow_forward
rs

Kommissionärsavtal

Definition Reglerar förhållanden mellan kommissionärsföretag och kommittentföretag. Lagrum 36 kap. 3 § IL Kommentar En viktig förutsättning för att uppfylla de skatterättsliga reglerna om kommission är att det finns ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan kommissionärsföretaget oc...

arrow_forward
rs

Upphovsmannakonto

Definition Insättning på upphovsmannakonto är en skattemässig reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av upphovsrättsliga intäkter. Lagrum 32 kap. IL Kommentar För kulturarbetare är det inte ovanligt att intäkterna är mycket oregelbundna. Det kan också ta lång tid mellan det att...

arrow_forward
rb

Sluten omröstning

Definition Sluten omröstning är en typ av omröstning där deltagarna i beslutet inte ser vad andra deltagare röstar genom att någon form av individuella röstbevis används. Det normala är att omröstningar på bolagsstämma sker genom öppen omröstning. Vid bolagstämma genomförs en sluten omröstning om...

arrow_forward
Visar 4491 till 4500 av 5129 träffar.