Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Fredspliktsinvändning

Stridsåtgärder kan vara lovliga eller olovliga. Enligt en av våra grundlagar, regeringsformen, är utgångspunkten att det är tillåtet att vidta fackliga stridsåtgärder. Begränsningar av denna rätt får bara ske i lag eller avtal. Finns en sådan begränsning, dvs. det är förbjudet att vidta stridsåtgä...

arrow_forward
ra

Frilansmedarbetare

Att frilansmedarbeta (frilansa) innebär att som uppdragstagare vid behov tjänstgöra för visst företag eller viss arbetsgivare. En frilansmedarbetare (frilans) är normalt sett inte att anse som anställd. Frilans är vanligt bland annat inom medieområdet då medierna vill tillförsäkra sig en möjlighet ...

arrow_forward
ra

Funktionsnedsättning - nedsatt arbetsförmåga

Det finns olika typer av funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, psykiska funktionsnedsättningar och socialmedicinska funktionsnedsättningar. För att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden och i syfte att underlätta på arbetsplatsen görs olika insatser. För funk...

arrow_forward
rm

Momsregistreringsnummer

arrow_forward
rm

Momsskyldig person

Momsskyldig person är detsamma som skattskyldig person, dvs. någon är skattskyldig till moms. Det är många gånger säljaren som är momsskyldig men vid gränsöverskridande transaktioner försöker man så långt det går att ge köparen en skyldighet att redovisa moms på sitt inköp, s.k. förvärvsmoms. På så...

arrow_forward
rm

Momsåtervinning

arrow_forward
rm

Musikalföreställning

arrow_forward
rm

Privatbil i tjänsten

arrow_forward
rm

Projekteringskostnader

arrow_forward
rm

Påläggsprocent

Beskattning Skattesatsen anges som en påläggsprocent dvs. beräknat på ett beskattningsunderlag utan (exklusive) moms. Av nedanstående tabell framgår procentsatsen vid ”baklängesräkning”, dvs. när man har ett pris inklusive moms. Skattesats Exklusive skatt Inklusive skatt - generell ska...

arrow_forward
Visar 4491 till 4500 av 5043 träffar.