Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Diskrimineringslag (2008:567)

arrow_forward
rr

Pensionskostnad

Pensionskostnader är en typ av det som i K3 kapitel 28 benämns ersättningar efter avslutad anställning, dvs en förmån som byggs upp under anställningstiden men där ersättningen erhålls när personen gått i pension. Tidpunkten för pensioneringen styrs av lagstiftning, avtal och det egna valet. Löpan...

arrow_forward
ra

AD

arrow_forward
rm

Avbokningsavgift

Är det moms på ett belopp som utgör handpenning? EU-domstolen (070718, mål: C277/05) har kommit fram till att det inte är moms på handpenningen när en hotellgäst frånträder sin bokning. Beloppet utgör istället ett avtalsvite, dvs. en form av skadestånd som inte utgör omsättning i momshänseende. ...

arrow_forward
§

Revisionslag (1999:1079)

arrow_forward
ra

Upphörandeavtal

Om en arbetsgivare och en arbetstagare är överens om att en anställning av något skäl ska avslutas bör detta regleras i ett särskilt avtal. Om parterna är överens behöver inte arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägning eftersom denne inte vidtar någon sådan rättshandling. Observera dock att det i...

arrow_forward
rl

Öresavrundning

Lag Bestämmelser om öresavrundning finns i lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. För löneadministratören betyder det att om det i beloppet ingår örestal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Det innebär att slutsiffrorna ett (1) till och med fyrtionio (49) avrundas nedåt samt fe...

arrow_forward
rm

Hyrbil

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av datorer

Löpande bokföring Precis som företagets utgifter för inköp av dator till företaget dator, datorutrustning kan leasing/hyra av datorer bokföras som leasing/hyra av vanliga inventarier, leasing/hyra av maskiner och inventarier. Vid behov av särredovisning debiteras något av kontona i kontogrupp 52 Hy...

arrow_forward
§

Lag (1994:260) om offentlig anställning

arrow_forward
Visar 441 till 450 av 5043 träffar.