Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Fastighetsuthyrning

Definition Att få en intäkt för en tidsbegränsad upplåtelse av en yta. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Oavsett om någon är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare är en hyresintäkt vid upplåtelse en skattepliktig intäkt. Det är viktigt att undersöka om uthyrningen är momspliktig, se uppslags...

arrow_forward
rs

Femårsregeln

Definition Bevisbörderegel som avgör vem som har bevisbördan för om en person har väsentlig anknytning. Lagrum 3 kap. 7 § IL Kommentar Under de första fem åren anses en person som flyttat från Sverige ha väsentlig anknytning om denne inte visar att väsentlig anknytning inte föreligger. Det är f...

arrow_forward
rs

Fastprisabonnemang

arrow_forward
rs

Finansiella instrument

Definition Ger upphov till finansiella tillgångar i ett företag och finansiella skulder eller eget kapital i ett annat företag. Kommentar Är ett redovisningsbegrepp utan skatterättslig definition.

arrow_forward
rs

Flyttningskostnader

arrow_forward
rs

Fondemission

Definition Att öka aktiekapitalet utan att företaget tillförs några tillgångar. Lagrum 24 kap. 42 § och 25 a kap. 6 § IL Kommentar Vid en fondemission kan företaget emittera nya aktier. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket uppkommer andelarna i företaget då emissionen registrerats hos...

arrow_forward
rs

Förbehållen avverkningsrätt

arrow_forward
rs

Fordonsförsäkringar

arrow_forward
rs

Fordonsskatt

arrow_forward
rs

Fordran i utländsk valuta

arrow_forward
Visar 4481 till 4490 av 5043 träffar.