Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Investeraravdrag

Definition Avdrag för fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag. Lagrum 43 kap. IL Kommentar Fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag antingen när företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag med hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget ...

arrow_forward
rs

Kompletteringsregeln (avskrivning av inventarier)

arrow_forward
rs

Fåmansföretag

Definition Med fåmansföretag avses ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre äger mer än 50 procent av rösterna för andelarna i företaget. Lagrum 56 kap. 2-8 §§ IL Kommentar Ett fåmansföretag kan också vara ett företag där näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter so...

arrow_forward
rs

Fållade kapitalförluster

Definition Kapitalförluster på delägarrätter får bara dras av mot vinster på delägarrätter. Lagrum 48 kap. 26 § IL Kommentar Den så kallade aktiefållan är en begränsning som innebär att kapitalförluster som inte kan kvittas mot vinster på delägarrätter sparas utan tidsbegränsning. Aktiefållade ...

arrow_forward
rs

Familjestiftelse

Definition Självägande förmögenhetsmassa med syfte att tillgodose en viss familjs intressen. Lagrum 7 kap. IL Kommentar En familjestiftelse är en juridisk person utan ägare vars destinatärer är en familj eller släkt eller andra bestämda fysiska personer. En familjestiftelse är obegränsat skat...

arrow_forward
rs

Facklitteratur

arrow_forward
rs

Fastighetsavgift

arrow_forward
rs

Fastighetskostnader

Definition Periodiserade utgifter kopplade till förvaltning av fastigheter. Lagrum 16 kap. 1 § och 19 kap. IL Kommentar När man bedriver fastighetsförvaltning finns olika typer av kostnader som kvittas mot intäkterna från fastigheten. Löpande kostnaderReparation och underhåll är ofta en stor ...

arrow_forward
rs

Fastighetsfållan

Definition De sparade förluster på fastighetsförsäljningar som ännu inte har kunnat kvittas mot vinster. Lagrum 25 kap. 12 § IL Kommentar När det 2003 blev skattefritt att sälja en näringsbetingad andel införde man en begränsning i rätten att dra av kapitalförluster vid fastighetsförsäljningar....

arrow_forward
rs

Fastighetsskötsel

Definition Löpande åtgärder för att hålla en fastighet eller byggnad i gott skick. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för till exempel städning, snöröjning och trädgårdsarbeten är avdragsgilla i en fastighetsförvaltning. Kostnaderna är nödvändiga för att kunna skapa hyresintäkter. Äve...

arrow_forward
Visar 4471 till 4480 av 5043 träffar.