Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Donerade tillgångar

Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till ideella organisationer värderas normalt till verkligt värde vid gåvotillfället. Gåvan bokas som en omsättningstillgång om tillgången ska avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången redovisas den s...

arrow_forward
rr

Kassaregister - ansökan om undantag från skyldighet

I vissa fall kan Skatteverket enligt 39 kap. 9 § SFL besluta om att undanta ett företag från skyldigheten att ha ett kassaregister även om företaget i egentlig mening omfattas av kassaregisterbestämmelserna. Detta undantag kan avse skyldigheten som sådan eller delar av skyldigheten. Ett beslut om u...

arrow_forward
rb

Jäv för verkställande direktör

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel verkställande direktör, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jävsreglerna för verkställande direktör och styrelseledamot öve...

arrow_forward
ra

Ställningsfullmakt

arrow_forward
rr

Löneavstående

arrow_forward
rl

Träningskort

arrow_forward
rb

Kallelse till styrelsemöte

Till skillnad mot kallelse till bolagsstämman så finns det inga lagregler gällande kallelse till styrelsemöte. Varje styrelse bestämmer hur kommunikation mellan möten och kallelse till möte ska ske. Sådana beslut om arbetssättet i styrelsen fattas lämpligen vid ett Konstituerande styrelsemöte och i...

arrow_forward
rl

Pedagogisk måltid

När arbetsgivaren betalar en måltid för en anställd uppstår i normalfallet en kostförmån. Ett undantag är när måltiden anses vara representation, intern eller extern. Vid förskolor, fritidshem och skolor förekommer det att personal är skyldig delta vid måltider med barnen. Detta brukar vara inskri...

arrow_forward
rr

Bokföringspost

En bokföringspost är enligt 1 kap. 2 § BFL varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen och kan vara av tre typer. Den allra vanligaste är affärshändelser, se 5 kap. 1 § BFL. Enligt 5 kap. 3 § BFL förekommer bokslutstransaktioner och enligt 5 kap. 5 § BFL finns även rättelser, r...

arrow_forward
rr

Balansrapport

En balansrapport är en sammanställning av presentationen i systematisk ordning (huvudbokföringen) avseende kontoklasserna 1 och 2. En balansrapport liknar en balansräkning men är uppställd i kontonummerföljd medan en färdig balansräkning inte har några kontonummer och måste vara uppställd enligt up...

arrow_forward
Visar 4471 till 4480 av 5129 träffar.