Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Tillskottsplikten

Definition Tillskottsplikten kallas den förpliktelse vid ett aktiebolags bildande eller senare kapitaltillskott som inträder genom tecknandet. Den innebär att aktietecknarna är skyldiga att överföra pengar eller apportegendom som motsvarar bolagets aktiekapital. Tillskottspliktens syfte är att sä...

arrow_forward
rr

Kapitalrabatter

Ett företag som behöver låna pengar kan t.ex. låna i bank eller ge ut - emittera - skuldebrev. I det senare fallet uppkommer merkostnader för företaget om lånet tas upp till en kurs som understiger den till vilket lånet ska lösas in. Parterna kanske som ett alternativ till högre ränta ha avtalat om...

arrow_forward
rr

Normal tillverkningskapacitet

Den tillverkningsvolym som förväntas bli uppnådd i genomsnitt under ett antal perioder eller säsonger vid normala förhållanden. Hänsyn ska tas till förlorad kapacitet till följd av planerat underhåll. I K2 används begreppet ”normalt kapacitetsutnyttjande”. Se K3 punkt 13.9 och K2 punkt 12.11.

arrow_forward
rb

Koncernchef

Det finns ingen bolagsrättslig roll som koncernchef, utan det är en praktisk roll som ofta tillkommer Verkställande direktör i ett moderbolag. Rollen innebär ledning och organisation av dotterbolagen. Den praktiska ledningen av dotterbolagen bör alltid ta höjd för den formella bolagsstyrningen som ...

arrow_forward
ra

Företagsledning

Med ett företags ledning avses normalt styrelsen i bolaget, det vill säga de personer som är registrerade som styrelseledamöter eller suppleanter i ett aktiebolag. Ledningen kan dock utgöras av en vidare krets än just styrelsen. I andra bolagsformer, såsom till exempel kommanditbolag och handelsbol...

arrow_forward
rl

Projektanställning

Begreppet projektanställning finns ej i lag om anställningsskydd. Tillämplig anställningsform är ”allmän visstidsanställning”.

arrow_forward
rr

Resultatdisposition

arrow_forward
rl

Personalrabatter

Om arbetsgivaren lämnar en rabatt på varor eller tjänster till sin personal kan dessa vara skattefria eller skattepliktiga. För att rabatten ska vara skattefri ska den avse varor och tjänster som finns i arbetsgivarens ordinarie sortiment. Dessutom ska erbjudandet om rabatt erbjudas till all pers...

arrow_forward
rr

Kassasystem

Kassasystem utgör enligt 39 kap. 2 § SFL en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Distansavtal

Ett distansavtal är enligt 39 kap. 2 § SFL avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans om kommunikationen uteslutande sker på distans. En näringsidkare som säljer varor och tjänster genom distansavtal är enligt 39 kap. 5 § SFL undantagen f...

arrow_forward
Visar 4461 till 4470 av 5129 träffar.