Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Samlingsfaktura

I en gemensam verifikation för affärshändelser som sammanförs i en samlingsfaktura får enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.2 uppgifterna om när de enskilda affärshändelserna inträffat och vad de avser enligt 5 kap. 7 § första stycket BFL ersättas med uppgift om vilken period samlingsfakturan avser, och ...

arrow_forward
rr

Samlingsplan

En samlingsplan är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.4 en dokumentation över bokföringssystemets uppbyggnad och sambanden mellan bokföringssystemets delar. Samlingsplanen ingår i företagets systemdokumentation.

arrow_forward
rr

Samägare

En samägare är enligt K3 punkt 15.4 delägare i ett joint venture.

arrow_forward
rr

Samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnumret, som har funnits sedan 2000, är att myndigheter och andra verksamhetsområden ska ha en gemensam identitetsbeteckning även för personer som ...

arrow_forward
rr

Särskilt företagsnamn

Särskilt företagsnamn är enligt lag (2018:1653) om företagsnamn en benämning under vilken en näringsidkare bedriver en del av sin verksamhet. Om verksamheten bedrivs yrkesmässigt och självständigt redovisas den som inkomst av näringsverksamhet, i annat fall som inkomst av hobby.

arrow_forward
rr

Sannolikt

Sannolikt innebär enligt K3 punkt 2.19 att något är mer troligt än inte.

arrow_forward
rr

Scanner/scanning

Löpande bokföring Företagets utgifter för scanner och annan datorutrustning bokförs som förbrukningsinventarier eller aktiveras som anläggningstillgång beroende på inköpsvärde och nyttjandeperiod, dator, datorutrustning. När företag skannar sina leverantörsfakturor utgör den skannade fakturan räken...

arrow_forward
rr

Semestervikarier

Lön till vikarier vid ordinarie personals ledighet/semester bokförs som övriga lönekostnader, löner och ersättningar.

arrow_forward
rr

Semesterlönekassa

arrow_forward
rr

Servicebox

Banken tar ut en avgift för varje gång någon för företagets räkning placerar pengarna från t.ex. dagsförsäljningen i bankens service- eller nattbox för förvaring och insättning på företagets bankkonto. Normalt dras avgifterna för månadens eller kvartalets inlämnade serviceboxar direkt från företage...

arrow_forward
Visar 4461 till 4470 av 5043 träffar.