Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Skyddskommitté

Det finns åtskilliga lagar som innehåller bestämmelser om medinflytande för de anställda. En sådan lag är arbetsmiljölagen, som innehåller regel om skyddsombud och skyddskommitté. Skyddsombud Av arbetsmiljölagen följer att det på arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, s...

arrow_forward
rl

Offentliga förtroendeuppdrag

En anställd har rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag. I vissa fall måste arbetsgivarens krav på den anställde ge vika för ett intresse av högre ordning. Lag Bestämmelser hittar man i regeringsformen (1974:152) och kommunallag (2017:725). Riksdagsledamöter har grundlagsskyddad rätt...

arrow_forward
rr

Obligationslån

Obligationslån innebär normalt att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta, ofta benämnd kupongränta. Obligationslån är normalt långfristiga lån som grundar sig på obligationer. För det företag som ger ut obligat...

arrow_forward
rs

Treårsregeln

Definition Finns i vissa skatteavtal och reglerar när en skattskyldig upphör att vara obegränsat skattskyldig.

arrow_forward
rl

Normalbelopp

arrow_forward
rr

Bestämmande inflytande

K3-regler Ett bestämmande inflytande är enligt punkt 9.2 en rätt att utforma ett företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

arrow_forward
rr

Näringsfastighet

Se uppslagsordet Näringsfastighet i Rätt Skatt.

arrow_forward
ra

Militärtjänst

Personer som gör plikttjänst inom totalförsvaret, det vill säga bland annat värnpliktiga som gör militärtjänst, är inte att anse som arbetstagare. Detta följer av att ett anställningsförhållande förutsätter att arbetet utförs frivilligt och av en fysisk person. Kravet på frivillighet innebär att ar...

arrow_forward
rl

Ledighet för soldatanställning i Försvarsmakten

Lag Det svenska försvaret ska vila på frivilliga anställningar. De olika anställningsformerna inom Förvarsmakten regleras i lag (2012:332)om vissa försvarsmaktsanställningar. I lagen anges kontinuerlig anställning och tidvis anställning. Ledighet från civilt arbeteEn person som har en civil anst...

arrow_forward
rr

Reparationsfond

En bostadsrättsförening kan säkerställa inre och yttre underhåll genom reparationsfonder. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska föreningens stadgar bland annat innehålla information om grunder för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus, dvs. hur säkerställer föreningen att det a...

arrow_forward
Visar 4451 till 4460 av 5129 träffar.