Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Borgenär

En borgenär är en fordringsägare som har en fordran på den gäldenär som ingått ett kreditavtal med honom eller skrivit under en skuldförbindelse som bevis för denna fordran. Se även uppslagsorden Borgenärsbrott, Borgenärsskydd och Kallelse på okända borgenärer i Rätt Bolagsrätt samt Borgenärsbyte o...

arrow_forward
rr

Borgensman

Den som går i borgen kallas borgensman.

arrow_forward
rr

Börskostnader

arrow_forward
rr

Bränsle

Företagets utgifter för uppvärmning - bränsle - i form av t.ex. gas, eldningsolja, kol, ved, fjärrvärme och liknande kan avse företagets egen fastighet eller själva driften av verksamheten. Vid hyra av lokal ingår normalt avgifter för både bränsle, vatten, avlopp etc. i lokalhyran (konto 5010). Utg...

arrow_forward
rr

Brevmärken

Många ideella föreningar och organisationer ger ut s.k. brevmärken. Genom att köpa dessa stödjer företaget föreningens/organisationens verksamhet. Det som man betalar för brevmärken är oftast väsentligt högre än brevmärkets värde, varför en sådan transaktion som huvudregel utgör en gåva och inte en...

arrow_forward
rr

Bruttolön

Bruttolön är en anställds (eller uppdragstagares) lön innan arbetsgivaren gjort avdrag för preliminär skatt (personalskatt). Bruttolönen anges i den kontrolluppgift som av företaget skickas in till Skatteverket, kontrolluppgift. Det belopp som utbetalas till den anställde är nettolönen, dvs. brutto...

arrow_forward
rr

Bruttoinvestering i ett leasingavtal

K3-regler En bruttoinvestering i ett leasingavtal är enligt punkt 20.16 summan av de minimileaseavgifter som leasegivaren erhåller enligt ett finansiellt leasingavtal, och eventuellt ej garanterat restvärde som tillfaller leasegivaren.

arrow_forward
rr

Bud

Löpande bokföring Företagets utgifter för anlitande av bud eller budfirma för att vidarebefordra t.ex. dokument, anbud, sekretessbelagd information eller varuprover kan redovisas som köpta tjänster (kontogrupp 65 Övriga externa tjänster). Anlitande av bud/budfirma för rena transporttjänster kan där...

arrow_forward
rr

Buffringsprogram

En programvara som enligt 3 kap. 3 § SKVFS 2014:8 behandlar kvittodata för sammankopplade kassaregister. För mer information om buffringsprogram, se 5 kap. SKVFS 2014:8.

arrow_forward
rr

Broschyrer

Företagets utgifter för framställning av reklambroschyrer bokförs normalt som reklamkostnader i kontogrupp 59, reklam. Utgifter för broschyrer som saknar reklamkaraktär redovisas däremot som trycksaker i kontogrupp 61, kontorsmateriel och trycksaker.

arrow_forward
Visar 4441 till 4450 av 5043 träffar.