Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Obligationslån

Obligationslån innebär normalt att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta, ofta benämnd kupongränta. Obligationslån är normalt långfristiga lån som grundar sig på obligationer. För det företag som ger ut obligat...

arrow_forward
ra

Militärtjänst

Personer som gör plikttjänst inom totalförsvaret, det vill säga bland annat värnpliktiga som gör militärtjänst, är inte att anse som arbetstagare. Detta följer av att ett anställningsförhållande förutsätter att arbetet utförs frivilligt och av en fysisk person. Kravet på frivillighet innebär att ar...

arrow_forward
rl

Ledighet för soldatanställning i Försvarsmakten

Lag Det svenska försvaret ska vila på frivilliga anställningar. De olika anställningsformerna inom Förvarsmakten regleras i lag (2012:332)om vissa försvarsmaktsanställningar. I lagen anges kontinuerlig anställning och tidvis anställning. Ledighet från civilt arbeteEn person som har en civil anst...

arrow_forward
rr

Reparationsfond

En bostadsrättsförening kan säkerställa inre och yttre underhåll genom reparationsfonder. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska föreningens stadgar bland annat innehålla information om grunder för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus, dvs. hur säkerställer föreningen att det a...

arrow_forward
rb

Tillskottsplikten

Definition Tillskottsplikten kallas den förpliktelse vid ett aktiebolags bildande eller senare kapitaltillskott som inträder genom tecknandet. Den innebär att aktietecknarna är skyldiga att överföra pengar eller apportegendom som motsvarar bolagets aktiekapital. Tillskottspliktens syfte är att sä...

arrow_forward
rr

Bokföringspost

En bokföringspost är enligt 1 kap. 2 § BFL varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen och kan vara av tre typer. Den allra vanligaste är affärshändelser, se 5 kap. 1 § BFL. Enligt 5 kap. 3 § BFL förekommer bokslutstransaktioner och enligt 5 kap. 5 § BFL finns även rättelser, r...

arrow_forward
rr

Balansrapport

En balansrapport är en sammanställning av presentationen i systematisk ordning (huvudbokföringen) avseende kontoklasserna 1 och 2. En balansrapport liknar en balansräkning men är uppställd i kontonummerföljd medan en färdig balansräkning inte har några kontonummer och måste vara uppställd enligt up...

arrow_forward
rl

Balansräkning

Lag I årsredovisningslag (1995:1554) finns regler för vilka företag som ska lämna årsredovisning. En årsredovisning ska bla.innehålla en balansräkning.

arrow_forward
rl

Behörig firmatecknare

Den som är avgiftsskylig för arbetsgivaravgifter ska redovisa dessa i en arbetsgivardeklaration. Läs mer om behörig firmatecknare i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rr

Bolagsavtal

Se uppslagsorden Bolagsavtal och Aktieägaravtal i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
Visar 4441 till 4450 av 5129 träffar.