Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Periodisk sammanställning

Beskattning Tidigare har svenska företag som bedrivit handel med andra EU-länder varit tvungna att lämna en kvartalsrapport/kvartalsredovisning, KVR, till Skatteverket avseende varuleveranser till momsregistrerade köpare i andra EU-länder. Numera ska denna periodiska sammanställning även omfatta tj...

arrow_forward
rr

Personalliggare

Den som bedriver restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdverksamhet, tvättverksamhet samt byggverksamhet ska enligt 30 kap. 11 § SFL föra en personalligare. Från 2018 gäller även en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldi...

arrow_forward
rr

Personalmatsal/restaurang

Se uppslagsordet Kostförmån i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Personalrabatter

Se uppslagsordet Personalrabatter i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Personalservering

Se uppslagsordet Kostförmån i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Personalstiftelse

En arbetsgivare kan enligt 27 § i lagen (1976:531) om tryggande av pensionsfästelse m.m. (tryggandelagen, TL) bilda en personalstiftelse vars ändamål är att till anställda/efterlevande främja annan välfärd än lön, pension eller annan förmån som arbetsgivaren enligt anställningsavtal eller liknande ...

arrow_forward
rr

Personalstiftelse, bokföringsskyldighet

Enligt 2 kap 3 § tredje stycket punkt 7 BFL är en personalstiftelse alltid bokföringsskyldig enligt lag.

arrow_forward
rr

Personaltidningar

Till arbetsgivarens kostnader för övrig verksamhet i personalvårdande syfte räknas även personaltidningar. Löpande bokföring Externa utgifter för framställning av personaltidning, inklusive utgifter för bilder och tryckning, kan debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader. Om det är anställd p...

arrow_forward
rr

Personaluthyrning

Inkomster vid tillfällig uthyrning av personal är en momspliktig tjänst och krediteras konto 3620 Tillfällig uthyrning av personal. Ett företag som hyr in personal, oavsett om det är tillfälligt eller en permanent lösning, debiterar normalt kontogrupp 68 Inhyrd personal i BAS 2020.

arrow_forward
rr

Plats för arkivering

arrow_forward
Visar 4431 till 4440 av 5043 träffar.