Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Nettometoden

Definition Nettometoden innebär att det vid vinstutdelning och andra värdeöverföringar från ett aktiebolag ska tas hänsyn till det bokförda värdet av de tillgångar som överförs, inte till marknadsvärdet. Nettometoden får framförallt relevans vid Sakutdelning och bedömningen enligt Beloppsspärre...

arrow_forward
rl

Repetitionsövning

I samband med tjänstgöring inom totalförsvaret har en anställd rätt till ledighet. Som tjänstgöring inom totalförsvaret räknas bl.a. repetitionstjänstgöring och civilförsvarsövning. Den anställde blir inkallad till tjänstgöring och tjänstgöringen är tvingande. Lag Ledigheten regleras i lag (1994:...

arrow_forward
rb

Välja företagsnamn

Definition Det är en utmaning att välja ett företagsnamn, även kallad firma, som både uttrycker den egna affärsidén, attraherar kunder och överensstämmer med Bolagsverkets kriterier för registrerbara företagsnamn. I det följande ges begränsningar och exempel för vad som kan registreras och vad som...

arrow_forward
rr

Årsredovisning, undertecknande

Bokslut Vem eller vilka som ska underteckna en årsredovisning framgår av 2 kap. 7 § ÅRL: I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skri...

arrow_forward
rb

Omvänd fondemission

arrow_forward
rs

Ändringsarbeten

arrow_forward
ra

ICT-tillstånd och tillstånd för säsongsarbete

Om en utländsk medborgare som är anställd i ett företag som är etablerat i ett tredje land ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag som är etablerat i Sverige, och/eller i ett annat EU-land ska utlänningen istället för arbetstillstånd beviljas ett uppehål...

arrow_forward
ra

Skyddskommitté

Det finns åtskilliga lagar som innehåller bestämmelser om medinflytande för de anställda. En sådan lag är arbetsmiljölagen, som innehåller regel om skyddsombud och skyddskommitté. Skyddsombud Av arbetsmiljölagen följer att det på arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, s...

arrow_forward
rl

Offentliga förtroendeuppdrag

En anställd har rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag. I vissa fall måste arbetsgivarens krav på den anställde ge vika för ett intresse av högre ordning. Lag Bestämmelser hittar man i regeringsformen (1974:152) och kommunallag (2017:725). Riksdagsledamöter har grundlagsskyddad rätt...

arrow_forward
rr

Kortfristiga balansposter

Bokslut Enligt 3 kap. 4 b § ÅRL ska för varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under rubriken Omsättningstillgångar den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges. För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från bal...

arrow_forward
Visar 4431 till 4440 av 5129 träffar.