Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Prisbasbelopp

Belopp som följer prisutvecklingen och inflationen i samhället och fastställs av regeringen varje år. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kr. Se även uppslagsordet Basbelopp i Rätt Skatt.

arrow_forward
ra

Kameraövervakning

Om en arbetsgivare vill sätta upp kameror på arbetsplatsen finns det flera regler att ta hänsyn till. Det är också skillnad om det rör sig om en offentlig eller privat arbetsgivare. Myndigheter och till exempel aktörer inom privat hälso- och sjukvård och privat skolverksamhet ska ansöka om tillstån...

arrow_forward
rr

Bensin, diesel, olja

arrow_forward
rm

Kontroll av vara

Värdering av och arbete på vara hanteras som en särskild grupp vid bestämmande av beskattningsland. Samma bedömning görs även avseende kontroll och analys av vara. Tjänsten beskattas enligt huvudregeln om den säljs till en beskattningsbar person. Om den istället säljs till annan än en beskattning...

arrow_forward
ra

Entreprenörsansvar för lönefordringar

Den nya lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen innehåller bestämmelser om en entreprenörs ansvar för lön till en arbetstagare hos en underentreprenör. Ansvaret enligt lagen gäller vid en bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige, vid vilken en byggna...

arrow_forward
ra

Utstationering av arbetstagare

Då arbetet utförs över nationsgränserna är det viktigt att fastställa vilka arbets- och anställningsvillkor som ska tillämpas. Ett utländskt företag som sänder arbetstagare för att tillfälligt utföra arbete i Sverige måste följa den svenska lagen om utstationering av arbetstagare. Lagen är en imple...

arrow_forward
rm

Städhjälp

Beskattning Momsavdrag medges för inköp i en momspliktig verksamhet. Huvudregeln är att vad som är avdragsgillt vid inkomsttaxeringen också är avdragsgillt vid momsredovisningen men detta gäller inte alltid. En skillnad mot inkomstbeskattningens regler är att avdrag inte medges för anskaffningar so...

arrow_forward
rl

Graviditetspenning

En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110). Lag GraviditetspenningEn kvinnlig anställd som väntar barn...

arrow_forward
rl

Skatteavdrag

arrow_forward
rr

Företagscertifikat

Företagen, oftast större industriföretag, kan låna pengar genom att ge ut räntebärande värdepapper med kort löptid. Dessa s.k. diskonteringspapper kallas för företagscertifikat. Motsvarigheten för bostadsinstitut kallas för bostadscertifikat och för bankerna bankcertifikat. För det företag som ger ...

arrow_forward
Visar 4421 till 4430 av 5129 träffar.