Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Skada på byggnad

Definition Oväntad förändring av en byggnad som gör att den inte är användbar på det sätt som är tänkt. Lagrum 19 kap. 2 § IL Kommentar En skada på en byggnad är något annat än vanlig förslitning som är normal för byggnadstypen. Att ett tak eller en fasad behöver bytas ut är vanlig förslitning...

arrow_forward
rs

Skalbolag

Definition Ett företag där marknadsvärdet på likvida tillgångar överstiger halva köpeskillingen för företaget. Lagrum 25 a kap. 9-18 §§ och 49 a kap. IL Kommentar Bestämmelserna om skalbolag finns för att motverka handel med företag som främst består av likvida tillgångar som ännu inte beskatta...

arrow_forward
rs

Skattekonsultation

Definition Konsulttjänst avseende skattefrågor. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för köpta tjänster avseende skattefrågor utgör avdragsgilla kostnader i företaget. Kostnader för deklarationshjälp och skatteprocesser är dock inte avdragsgilla. Deklaration Bokförda ej avdrags...

arrow_forward
rs

Skatterättsnämnden

Definition Kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Genom Skatterättsnämnden går det att få bindande förhandsbesked i skattefrågor. Ansökan ställs till Skatterättsnämnden och ett förhandsbesked går att överklaga till Högsta ...

arrow_forward
rs

Skattesubjekt

Definition Fysisk eller juridisk person som är skyldig att betala en viss skatt. Lagrum 3-7 kap. IL Kommentar Handels- och kommanditbolag är inte egna skattesubjekt avseende betalning av inkomstskatt.

arrow_forward
rs

Skatteverkets allmänna råd

Definition Generell information om hur Skatteverket anser att något ska tillämpas. Kommentar Skatteverket har möjlighet att utfärda ett allmänt råd som beskriver hur Skatteverket anser att en författning ska tillämpas. De allmänna råden är inte bindande för skattskyldiga eller domstolar. De är en...

arrow_forward
rs

Skatteverkets ställningstaganden

Definition Utförlig information från Skatteverket om hur de anser att en eller flera rättsregler ska tillämpas. Kommentar När det finns ett oklart rättsläge är det viktigt att Skatteverket redovisar sin uppfattning och de rättsliga argumenten för sin ståndpunkt. Detta för att skattskyldiga ska ku...

arrow_forward
rs

Skattskyldig

Definition Fysisk eller juridisk person som enligt lag är skyldig att erlägga viss skatt. Lagrum 3-7 kap. IL Kommentar Att avgöra på vilket sätt som en viss person är skattskyldig för olika inkomster är alltid första steget för att avgöra hur en händelse ska beskattas. En fysisk eller juridisk ...

arrow_forward
rs

Skogskonto

Definition Insättning på skogskonto är en reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av skogsintäkter. Lagrum 21 kap. 23-41 §§ IL Kommentar Reglerna om insättning på skogskonto gäller bara för enskilda näringsidkare. Avdrag för insättning på skogskonto får för ett beskattningsår ...

arrow_forward
rs

Skogsskadekonto

Definition Insättning på skogsskadekonto är en reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av skogsintäkter. Lagrum 21 kap. 23-41 §§ IL Kommentar Reglerna om insättning på skogsskadekonto gäller bara för enskilda näringsidkare. Avdrag för insättning på skogsskadekonto får bara göras...

arrow_forward
Visar 4421 till 4430 av 5043 träffar.