Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Full exempt

arrow_forward
rs

Frukost

arrow_forward
rs

Fusionsspärr

Definition Vid en fusion ska det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret dra av fusionsspärrat underskott. Lagrum 37 kap. 24 § IL Kommentar Vid fusion tar övertagande företag över det överlåtande företagets underskott. För att det inte ska gå att kringgå en koncernbidragsspärr ”...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, uppskrivning

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avs...

arrow_forward
rr

Donationskapital

Donationskapital är normalt kapitalbelopp som tillförts en ideell organisation eller en stiftelse av externa donatorer. Det som skiljer donationskapitalet från ändamålsbestämda medel är att när gåvan är i form av ett donationskapital så har givaren angett att endast avkastningen på kapitalbeloppet ...

arrow_forward
rs

Gottgörelse från pensionsstiftelse

Definition En betalning till ett företag från en pensionsstiftelse som ska täcka kostnader för att infria pensionsutfästelser. Lagrum 28 kap. 21 § IL Kommentar Även om tryggande av en pensionsutfästelse sker genom överföring av medel till en pensionsstiftelse ligger utfästelsen kvar mellan den ...

arrow_forward
rr

Intäkter, varor

arrow_forward
rl

Normalbelopp

arrow_forward
rm

Momsregistrering

När någon är skattskyldig till moms finns en skyldighet att momsregistrera sig hos Skatteverket. Det görs genom att blanketten Företagsregistrering (f.d. Skatte- och avgiftsanmälan) lämnas in till Skatteverket eller så kan registreringen till moms göras direkt via en webbsida (www.verksamt.se), se ...

arrow_forward
rr

Serveringsavgifter

Se uppslagsordet Serveringsavgift i Rätt Moms.

arrow_forward
Visar 4411 till 4420 av 5043 träffar.