Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Styrketräning

arrow_forward
rs

Skattskyldig

Definition Fysisk eller juridisk person som enligt lag är skyldig att erlägga viss skatt. Lagrum 3-7 kap. IL Kommentar Att avgöra på vilket sätt som en viss person är skattskyldig för olika inkomster är alltid första steget för att avgöra hur en händelse ska beskattas. En fysisk eller juridisk ...

arrow_forward
rs

Skatteverkets allmänna råd

Definition Generell information om hur Skatteverket anser att något ska tillämpas. Kommentar Skatteverket har möjlighet att utfärda ett allmänt råd som beskriver hur Skatteverket anser att en författning ska tillämpas. De allmänna råden är inte bindande för skattskyldiga eller domstolar. De är en...

arrow_forward
rm

Hyresgästkompensation

Definition En hyresgäst kan i vissa fall välja att själv bygga om och även själv bekosta det som åtgärdas i de hyrda lokalerna. Detta kan ske efter att hyresgästen kommit överens med fastighetsägaren om att få kompensation för kostnaderna. Beskattning Skatteverket uttalar följande i ett ställning...

arrow_forward
rs

Intressegemenskap

Definition Två eller flera företag där en fysisk eller juridisk person har bestämmande inflytande utan att dessa ingår i en koncern. Lagrum 25 kap. 7 §, 25 a kap. 2 och 19 §§ och 49 a kap. 7 § IL Kommentar Om det uppstår en intressegemenskap på grund av att de juridiska personerna står under i ...

arrow_forward
rm

Högsta förvaltningsdomstolen

arrow_forward
rs

Nollkupongare

Definition Diskonteringspapper med lång löptid. Lagrum 48 kap. 3 § IL Kommentar En nollkupongare är ett diskonteringspapper, dvs. ett räntebärande värdepapper, med lång löptid som emitteras till en kurs som understiger nominellt belopp. Diskonteringspapper har en löptid på högst ett år. Om löpt...

arrow_forward
rs

Certifikatförlustförsäkring

Definition Försäkring som kan tecknas för lokförare, piloter och sjöbefäl. Lagrum 58 kap. och 8 kap. 15 § IL Kommentar En certifikatförlustförsäkring är antingen en sjukförsäkring eller en sjukpensionsförsäkring. Den kan tecknas av både arbetsgivaren och den anställde. Om den anställde betala...

arrow_forward
rs

Utländsk delägarbeskattad juridisk person

arrow_forward
rs

Finansiell tjänst

arrow_forward
Visar 4391 till 4400 av 5129 träffar.