Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Rösträttslösa aktier

Definition Rösträttslösa aktier, det vill säga aktier som inte representerar en enda röst på bolagsstämman, får inte existera i svenska aktiebolag. Rösträttslösa aktier är dock tillåtna i många utländska rättsordningar, bland annat i USA, Storbritannien och Finland. Förbudet mot rösträttslösa akt...

arrow_forward
rb

Röstvärde

Det antal röster en aktie representerar vid Röstvärdesdifferentiering.

arrow_forward
rb

Rösträttsklausul

arrow_forward
ra

Förhandlingsrätt

Genom lagstiftning och kollektivavtal har arbetstagarsidan fått ett omfattande medinflytande över hur arbetsgivaren driver sin verksamhet. Medinflytandet kan utövas på många olika sätt och av olika parter på arbetstagarsidan. Den vanligaste formen innebär att medinflytandet utövas av en facklig org...

arrow_forward
ra

Fredspliktsinvändning

Stridsåtgärder kan vara lovliga eller olovliga. Enligt en av våra grundlagar, regeringsformen, är utgångspunkten att det är tillåtet att vidta fackliga stridsåtgärder. Begränsningar av denna rätt får bara ske i lag eller avtal. Finns en sådan begränsning, dvs. det är förbjudet att vidta stridsåtgä...

arrow_forward
ra

Frilansmedarbetare

Att frilansmedarbeta (frilansa) innebär att som uppdragstagare vid behov tjänstgöra för visst företag eller viss arbetsgivare. En frilansmedarbetare (frilans) är normalt sett inte att anse som anställd. Frilans är vanligt bland annat inom medieområdet då medierna vill tillförsäkra sig en möjlighet ...

arrow_forward
ra

Funktionsnedsättning - nedsatt arbetsförmåga

Det finns olika typer av funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, psykiska funktionsnedsättningar och socialmedicinska funktionsnedsättningar. För att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden och i syfte att underlätta på arbetsplatsen görs olika insatser. För funk...

arrow_forward
rb

Särskild granskning

Definition Särskild granskning är en avgränsad kontroll i ett aktiebolag som utförs av en särskild granskare tillsatt av Bolagsverket. Den särskilda granskningen är, liksom revision utförd av en Minoritetsrevisor, en utökad granskningsfunktion som utgör en del av Minoritetsskydd. Den särskilda ...

arrow_forward
rb

Särskild delgivningsmottagare

Definition Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare som är bosatta i Sverige. I samband med det svenska medlemskapet i EU avskaffades restriktionerna för...

arrow_forward
rb

Särskilt företagsnamn

Definition Ett extra Företagsnamn under vilken en näringsidkare driver en viss bestämd del av sin verksamhet. Före den 1 januari 2019 hette särskilt företagsnamn bifirma. Samma immaterialrättsliga regler gäller för särskilt företagsnamn som för bolagets huvudsakliga företagsnamn, det vill säga den...

arrow_forward
Visar 4351 till 4360 av 5043 träffar.