Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Skatteförfarandelagen

Skatteförfarandelagen infördes 2012. Bestämmelserna om skatteförfarandet var tidigare utspridda i många olika lagar. I samband med införandet av skatteförfarandelagen förändras vissa regler, definitioner och begrepp. Begreppet skattedeklaration behålls som samlingsbegrepp i skatteförfarandelagen sa...

arrow_forward
rm

Skattekonsult

arrow_forward
rm

Städhjälp

Beskattning Momsavdrag medges för inköp i en momspliktig verksamhet. Huvudregeln är att vad som är avdragsgillt vid inkomsttaxeringen också är avdragsgillt vid momsredovisningen men detta gäller inte alltid. En skillnad mot inkomstbeskattningens regler är att avdrag inte medges för anskaffningar so...

arrow_forward
rl

Nattraktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
rl

Nationaldagen

En anställd som är avlönad med timlön avlönas inte med timlön under helgdagar som infaller på en vardag. I stället utbetalas helglön för sådana dagar. En anställd som arbetar på en helgdag kan också få ersättning för obekväm arbetstid. Ersättningen storlek är beroende av vilket kollektivavtal som...

arrow_forward
rl

Nettosemesterdagar

En anställd som arbetar intermittent har också rätt till fem veckors semesterledighet enligt semesterlagen.

arrow_forward
rl

Nyckelpersoner

Utländska nyckelpersoner beskattas huvudsakligen på samma sätt som andra fysiska personer men under vissa förutsättningar kan dessa personer få nedsättning av sin preliminärskatt. Med nyckelpersoner menas personer med specialistkompetens, högt kvalificerade forskare, företagsledare eller andra nyck...

arrow_forward
rl

Nyårsafton, nyårsdagen

En anställd som är avlönad med timlön avlönas inte med timlön under helgdagar som infaller på en vardag. I stället utbetalas helglön för sådana dagar. En anställd som arbetar på en helgdag kan också få ersättning för obekväm arbetstid. Ersättningen storlek är beroende av vilket kollektivavtal som...

arrow_forward
rl

Normalbelopp

arrow_forward
rl

Nyfriskjobb

arrow_forward
Visar 4341 till 4350 av 5043 träffar.