Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Ursprungsprincipen

arrow_forward
rm

Självkostnadspris

arrow_forward
rm

Prisnedsättning

arrow_forward
rm

Personlig tränare

arrow_forward
rm

MOSS - Mini One Stop Shop

MOSS är en förkortning av ”Mini One Stop Shop”. Det var benämningen på den särskilda ordning för redovisning av moms som fanns införd i Sverige till 1 juli 2021. I samband med att EU införde nya e-handelsregler på momsområdet utökades den särskilda ordningen till OSS, ”One Stop Shop”. MOSS var et...

arrow_forward
rr

Prospektdirektivet

Enligt artikel 5 i prospektdirektivet gäller principen att alla uppgifter som ingår i ett prospekt ska presenteras på ett sätt som är lätt att analysera och begripa vilket är i linje med direktivets syfte att skydda investerare och potentiella investerare. Vad gäller alternativa nyckeltal i ett pro...

arrow_forward
rs

Kvalificerad fission

arrow_forward
rr

Energideklarationer

Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader bygger på ett EU-direktiv med klimatsyftet att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Lagen innebär att energianvändning och inomhusklimat redovisas i en energideklaration så att uppgifterna finns tillgängliga inför t.ex....

arrow_forward
rr

Personalstiftelse, bokföringsskyldighet

Enligt 2 kap. 3 § BFL är en personalstiftelse alltid bokföringsskyldig enligt lag.

arrow_forward
rr

Enkla bolag

Enkla bolag föreligger om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att bilda ett aktiebolag, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag, se 1 kap. 3 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Ett exempel kan vara att två personer beslutar sig för att samarbeta genom att köpa en lott...

arrow_forward
Visar 4341 till 4350 av 5129 träffar.