Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kreditupplysning

Med kreditupplysning avses enligt 2 § kreditupplysningslagen (1973:1173) ”uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende”. Vid försäljning på kredit är det inte ovanligt att säljaren först tar e...

arrow_forward
rb

Leo-reglerna

Definition Leo-reglerna är de särskilda regler om emissioner, aktieöverlåtelser och lån till bolagsledning, anställda och andra närstående personer som finns i 16 kap. aktiebolagslagen. För en bakgrund till reglerna se Lex Leo. Leo-reglerna syftar till att hantera intressekonflikten mellan bolag...

arrow_forward
rr

Fjärrvärme

arrow_forward
rr

Företagsbidrag/företagsstöd

Trygghetsrådet SAF-PTK/Tjänstemännens Trygghetsfond kan bevilja näringsbidrag (offentligt stöd) i form av företagsbidrag till tjänstemän i anslutna företag som blivit arbetslösa och som vill starta eget. Detta bidrag går till företaget och måste därför bokföras som intäkt i rörelsen, men är inte mo...

arrow_forward
rb

Förköpsförbehåll

Definition Ett förköpsförbehåll är en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att aktier bara får säljas till en ny ägare om andra förutbestämda personer inte vill köpa aktierna. En aktieägare som vill sälja en aktie måste först erbjuda andra personer att köpa aktien enligt ett särskilt förfara...

arrow_forward
rr

Frisörverksamhet

Med frisörverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser hårvård. Den som bedriver frisörverksamhet är enligt 39 kap. 11 § SFL skyldig att föra en personalliggare.

arrow_forward
rb

Kallelse i börsbolag

Kallelser i börsbolag utfärdas på ett särskilt detaljerat sätt som är tvingande enligt aktiebolagslagen. Se Kallelse till bolagstämma rörande grundreglerna för kallelsen. Kallelsen i börsbolag ska ske i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen görs tillgänglig på bolagets webbplats. ...

arrow_forward
rr

Kilometerskatt

arrow_forward
rb

Kvalificerad majoritet

Definition Kvalificerad majoritet är en regel om beslutsförhet, en kvorumregel (se Kvorumregler), som innebär att det för ett giltigt beslut krävs en högre majoritet än Enkel majoritet. Kvalificerad majoritet innebär en skärpande avvikelse från huvudregeln om enkel majoritet. Det finns många beslu...

arrow_forward
rl

Löneutmätning

arrow_forward
Visar 4321 till 4330 av 5129 träffar.