Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Uppvärmning

arrow_forward
rb

Initiativ till styrelsemöte

Vid sidan av de styrelsemöten som planerats in under arbetsåret finns tillfällen när styrelsen kan sammankallas på grund av plötsliga händelser och yttre omständigheter. En situation är om styrelseordföranden anser att möte bör hållas. Styrelsens ordförande har rätt att kalla till styrelsemöte när...

arrow_forward
rr

Tillkommande utgifter

Med tillkommande utgifter avses utgifter avseende en anläggningstillgång efter tillgångens förvärv eller tillverkning. Det kan röra sig om utgifter för att förbättra prestandan på en tillgång eller exempelvis en ombyggnad av en fastighet. Det kan också röra sig om ett byta av en komponent. De till...

arrow_forward
rb

Rättshandling

Definition Rättshandling är en i rättsordningen tillåten aktivitet eller förklaring som har förutbestämda rättsliga följder knutna till sig. Det kan till exempel vara ingående av ett avtal eller ansökan till en myndighet. En fysisk eller juridisk person som har rätt att utföra rättshandlingar kalla...

arrow_forward
rr

Upplysningar

arrow_forward
rr

Bankcertifikat

Bankcertifikat ges ut av banker i upplåningssyfte. Löptiden är ofta maximerad till ett år. Normalt utfärdas bankcertifikaten på ett helt antal miljoner kronor. Den erhållna räntan utgörs av skillnaden mellan certifikatets försäljningspris/inlösenpris och dess inköpspris. Till skillnad mot andra ban...

arrow_forward
ra

Oren accept

arrow_forward
rl

Måltider

arrow_forward
rl

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning är ett sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Det...

arrow_forward
rr

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är enligt 1 kap. 2 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig rätten att inte svara för bolagets förbindelser med mer än vad bolagsmannen har satt in eller åtagits sig att sätta in i bolaget. En sådan...

arrow_forward
Visar 4311 till 4320 av 5129 träffar.