Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Miljöavgifter

Löpande bokföring Myndigheters uttag av olika miljöavgifter avseende t.ex. miljöfarligt avfall enligt miljöskyddsförordningen (denna förordning finns i Miljöbalken efter kapitel 6) eller miljötillstånd från t.ex. koncessionsnämnden för miljöskydd kan precis som andra avgifter i samband med myndighe...

arrow_forward
rr

Mini one stop shop, MOSS

Se uppslagsordet MOSS i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Modem

arrow_forward
rr

Moderbolag

arrow_forward
rr

Moderföretag

Bokslut Ett företag är 1 kap. 4 § ÅRL moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hä...

arrow_forward
rr

Momsfri verksamhet, redovisning av

En verksamhet som ett företag bedriver kan helt eller delvis vara momsfri. I sådana fall ingår hela eller delar av den ingående momsen i det belopp som aktiveras som tillgång eller kostnadsförs.

arrow_forward
rs

Parkeringsplats

arrow_forward
rs

Partiella andelsbyten

Definition Ett andelsbyte som inte uppfyller kraven på att marknadsmässig ersättning ska lämnas. Lagrum 48 a kap. IL Kommentar Om man inte uppfyller kraven på att marknadsmässig ersättning lämnas vid ett andelsbyte anses bara en del av andelarna omfattas av andelsbytet.

arrow_forward
rs

Penninglån

arrow_forward
rs

Pensionsgrundande inkomst

Definition En persons pensionsgrundande inkomst fastställs varje år av Skatteverket med utgångspunkt i uppgifterna i inkomstdeklarationen. Kommentar Skatteverket skickar uppgifterna om pensionsgrundande inkomst till Pensionsmyndigheten som använder dessa för att beräkna den framtida pensionen. D...

arrow_forward
Visar 4301 till 4310 av 5043 träffar.