Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Hembudsförbehåll

Definition Hembudsförbehåll är en bestämmelse i en bolagsordning som innebär att en aktieägare som övertagit en aktie därefter måste erbjuda andra tidigare utsedda personer att överta aktien. Både kupongbolag och avstämningsbolag kan ha hembudsförbehåll, men börsbolag kan normalt sett inte ha he...

arrow_forward
rb

Hållbarhetsrapport

Definition Hållbarhetsrapport är en ny del av en Förvaltningsberättelse, i vilken vissa större bolag ska lämna upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kan också lämnas som en separat h...

arrow_forward
rb

Handelsregistret

Handelsregistret är en offentlig förteckning över alla handelsbolag och kommanditbolag samt vissa andra företagsformer. Handelsregistret hanteras av Bolagsverket. Handelsregistret är en del av det centrala register som kallas Näringslivsregistret. Utöver handelsbolag och kommanditbolag kan enskil...

arrow_forward
rb

Handelsplattform

Definition En handelsplattform kan sägas vara ett system för handel av aktier eller andra värdepapper som inte är en Reglerad marknad. Handelsplattformar benämns vanligtvis med förkortningen MTF (Multilateral Trading Facility). För närvarande finns tre handelsplattformar i Sverige: Spotlight Stoc...

arrow_forward
rb

Hybridstämma

En hybridstämma är en bolags- eller föreningsstämma som dels hålls på den ort där styrelsen har sitt säte, dels sker genom att en del av deltagarna är uppkopplade mot stämman genom överföring av data via elektronisk teknik (Digital bolagsstämma). Från hybridstämma bör skiljas att stämman sker på...

arrow_forward
rm

Redovisningsvaluta

arrow_forward
rm

Regeringsrätten (Högsta förvaltningsdomstolen)

arrow_forward
rm

Rekvirera moms

Definition Staten har inte rätt att göra avdrag för ingående moms enligt momslagen. Även om en myndighet deklarerar utgående moms i en skattedeklaration, är den ingående moms därför alltid 0 kr. Däremot kan de myndigheter som omfattas av ”Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation...

arrow_forward
rl

Offentliga förtroendeuppdrag

En anställd har rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag. I vissa fall måste arbetsgivarens krav på den anställde ge vika för ett intresse av högre ordning. Lag Bestämmelser hittar man i regeringsformen (1974:152) och kommunallag (2017:725). Riksdagsledamöter har grundlagsskyddad rätt...

arrow_forward
rm

Restaurangunderhållning

Beskattning Den lägre skattesatsen 6% gäller tillträde till konserter men inte för restaurangunderhållning som beskattas med 25%. Detta har vållat en hel del debatt i massmedia där skillnaden i beskattning har medfört diskussioner kring lågbeskattad ”finkultur” och den höga dansbandsmomsen på 25%. ...

arrow_forward
Visar 4291 till 4300 av 5043 träffar.