Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Företagets skatter

Aktiebolag och ekonomiska föreningar beskattas direkt för verksamhetens överskott genom att de avlämnar inkomstdeklaration för företaget. Den fysiska person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag beskattas däremot för sin andel av verksamhetens överskott i sin egen privata...

arrow_forward
rr

Pågående nybyggnad

Planenliga avskrivningar påbörjas först då tillgången tas i bruk, avskrivning. Avskrivningstiden får även vid skattemässig avskrivning räknas från när byggnaden färdigställts. Därför brukar man debitera löpande kostnader för pågående nybyggnad på ett särskilt konto för pågående nybyggnad. Med hänsy...

arrow_forward
rr

Grupplivförsäkringar

Arbetsgivaren kan teckna grupplivförsäkringar för sina anställda, t.ex. hos FORA (AMF-försäkringar) och Alecta (Alecta pensionsförsäkringar). Löpande bokföring Erlagd premie för grupplivförsäkring debiteras normalt konto 7580 Gruppförsäkringspremier, alternativt underkontot 7581 Grupplivförsäkring...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, allmänt

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar (redovisat värde) ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående. Nedskrivningar ska åter...

arrow_forward
rr

Representationsgåvor

arrow_forward
ra

Utläggning av arbete

Definition Det är inte ovanligt att arbetsgivare lägger ut en del av sin verksamhet på ett annat företag eller en annan näringsidkare. Ett sådant samarbete kan ske i form av entreprenadavtal eller uppdragsavtal men också genom inlåning eller inhyrning av arbetskraft från ett annat företag. Som exem...

arrow_forward
§

Årsredovisningslag (1995:1554)

arrow_forward
rb

A-aktie

A-aktier är en vanlig benämning på ett aktieslag eller en aktieserie, när det finns flera aktieslag i ett aktiebolag. Övriga aktieslag kallas i så fall vanligen B, C, D etc.

arrow_forward
rs

Livförsäkringar

Definition En personförsäkring där utbetalningen är kopplad till den försäkrades liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga. Lagrum 58 kap. IL

arrow_forward
rs

Hälsoundersökning

arrow_forward
Visar 421 till 430 av 5043 träffar.