Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Ränteskillnadsersättning

Definition Ersättning som betalas till en långivare när man löser in lån i förtid.

arrow_forward
rs

Semesterbostad

arrow_forward
rs

Sexmånadersregeln

Definition En regel som avgör om en inkomst ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 1 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst sex månader kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten beskattas i enlighet...

arrow_forward
rs

Skada på byggnad

Definition Oväntad förändring av en byggnad som gör att den inte är användbar på det sätt som är tänkt. Lagrum 19 kap. 2 § IL Kommentar En skada på en byggnad är något annat än vanlig förslitning som är normal för byggnadstypen. Att ett tak eller en fasad behöver bytas ut är vanlig förslitning...

arrow_forward
rs

Skalbolag

Definition Ett företag där marknadsvärdet på likvida tillgångar överstiger halva köpeskillingen för företaget. Lagrum 25 a kap. 9-18 §§ och 49 a kap. IL Kommentar Bestämmelserna om skalbolag finns för att motverka handel med företag som främst består av likvida tillgångar som ännu inte beskatta...

arrow_forward
rs

Skattekonsultation

Definition Konsulttjänst avseende skattefrågor. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för köpta tjänster avseende skattefrågor utgör avdragsgilla kostnader i företaget. Kostnader för deklarationshjälp och skatteprocesser är dock inte avdragsgilla. Deklaration Bokförda ej avdrags...

arrow_forward
rs

Skattekonto

Definition Särskilt konto hos Skatteverket kopplat till respektive skattskyldig för hantering av ett antal olika skatter och avgifter. Lagrum 61 kap. SFL Kommentar Varje skattskyldig har ett skattekonto där skatter och avgifter hanteras. På kontot registeras skatter som ska betalas eller tillgo...

arrow_forward
rs

Skatterättsnämnden

Definition Kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Genom Skatterättsnämnden går det att få bindande förhandsbesked i skattefrågor. Ansökan ställs till Skatterättsnämnden och ett förhandsbesked går att överklaga till Högsta ...

arrow_forward
rs

Skattesubjekt

Definition Fysisk eller juridisk person som är skyldig att betala en viss skatt. Lagrum 3-7 kap. IL Kommentar Handels- och kommanditbolag är inte egna skattesubjekt avseende betalning av inkomstskatt.

arrow_forward
rs

Skatteverkets allmänna råd

Definition Generell information om hur Skatteverket anser att något ska tillämpas. Kommentar Skatteverket har möjlighet att utfärda ett allmänt råd som beskriver hur Skatteverket anser att en författning ska tillämpas. De allmänna råden är inte bindande för skattskyldiga eller domstolar. De är en...

arrow_forward
Visar 4281 till 4290 av 5043 träffar.