Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Leverantörsreskontra

arrow_forward
rr

Återbetalning av skatt

arrow_forward
rb

Beredning av styrelsebeslut

Styrelsen får inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Varje ledamot har därmed rätt att medverka i ett ärendes beredning. En arbetsfördelning mellan ledam...

arrow_forward
rl

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

TFA ger en kompletterande ersättning vid arbetsskada, d.v.s. vid arbetsolycksfall eller olycksfall på resa till eller från arbetet eller sjukdom orsakad av arbetet. Försäkringen ingår i arbetsmarknadsförsäkringarna, som en kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att teckna Försäkringen ska ...

arrow_forward
rm

Call-off stock

arrow_forward
rm

Personlig tränare

arrow_forward
rl

Skyddskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet och som inte kan användas privat. Lag Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren...

arrow_forward
rb

Ordningsfråga

Definition En ordningsfråga är ett beslut på ett möte som rör själva formerna och de praktiska förutsättningarna för att de deltagande ska kunna fatta beslut. Till exempel kan frågan om utomstående ska få vara närvarande vara en ordningsfråga på en bolagsstämma. En ordningsfråga kan väckas utan a...

arrow_forward
rb

Särskild firmatecknare

Definition Särskild firmatecknare är en person som ensam eller tillsammans med annan är bemyndigad av styrelsen att företräda bolaget och teckna bolagets firma. Ett bolag behöver vanligen flera företrädare som kan interagera med omvärlden. Det är opraktiskt att styrelsens samtliga ledamöter ska s...

arrow_forward
rl

Distansarbete

Med distansarbete menas att en anställd utför arbete på annat ställe än arbetsgivarens vanliga lokaler. Vanligt är att arbetet utförs i hemmet. Den anställde kan antingen utföra allt arbete från hemmet eller arbeta hemifrån vissa dagar i veckan och vissa dagar från arbetsgivarens lokaler. Det fin...

arrow_forward
Visar 4281 till 4290 av 5129 träffar.