Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Differentierad moms

Med differentierad moms menas att moms utgår med olika skattesatser beroende på vilken slags omsättning det gäller. Läs mer om moms i Rätt Moms.

arrow_forward
rl

Egen sjukdom

Vid intjänande av semesterlön är huvudregeln att semesterlön tjänas in då den anställde arbetar och uppbär lön. I semesterlagen finns dock angivet vid vilka orsaker en anställd kan vara frånvarande från arbetet och ändå tjäna in semesterlön.

arrow_forward
rb

Emission till allmänheten

arrow_forward
ra

Europakonventionen

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i dagligt tal Europakonventionen) är en överenskommelse mellan medlemsstater i Europarådet. Överenskommelsen ingicks 1950 och trädde i kraft i september 1953. Bakgrunden till överenskommelsen...

arrow_forward
rl

Fast anställning

Lag I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. Huvudregeln är att anställning gäller tills vidare. Tidigare talade man om begreppet fast anställning, vilket är samma sak som tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren och den anställde i...

arrow_forward
rl

Forskningsavdrag

Sedan 1 januari 2014 har företag som bedriver systematisk och kvalificerad forskning och utveckling i kommersiellt syfte möjlighet att göra avdrag på arbetsgivaravgifterna på ersättningar som betalas till anställda och uppdragstagare som jobbar med arbetsuppgifter relaterade till denna forskning oc...

arrow_forward
rb

Gräsrotsfinansiering

Definition Gräsrotsfinansiering (crowdfunding) innebär att ett bolag eller projekt får ett startkapital genom att vända sig direkt till privata investerare med en finansieringskampanj på en internetbaserad plattform, utan att gå via etablerade mellanhänder som banker, fonder eller marknadsplatser. ...

arrow_forward
rb

Hembudsförbehåll

Definition Hembudsförbehåll är en bestämmelse i en bolagsordning som innebär att en aktieägare som övertagit en aktie därefter måste erbjuda andra tidigare utsedda personer att överta aktien. Både kupongbolag och avstämningsbolag kan ha hembudsförbehåll, men börsbolag kan normalt sett inte ha he...

arrow_forward
rr

Husvagnar/husbilar

Husvagnar/husbilar som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens eget privata bruk utgör icke avdragsgill ”rörelsefrämmande” privat egendom, privata uttag. Husvagnar/husbilar vilka däremot används i verksamheten räknas till företagets anläggningstillgångar.

arrow_forward
rr

K-årsbokslutsföretag

Ett årsbokslutsföretag är ett företag som enligt BFL ska avsluta sitt räkenskapsår med ett årsbokslut. Det är företag som enligt 6 kap. 1 § i BFL inte måste upprätta en årsredovisning enligt ÅRL (och inte heller gör det).

arrow_forward
Visar 4271 till 4280 av 5129 träffar.