Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Häradsallmänning

En häradsallmänning tillhör ägarna av fastigheter inom häradet ”satta i mantal” (ett gammalt mått för beskattning) eller enligt fastighetsbildningen bestämt är förenad rätt delaktighet i allmänningen. Häradsallmäningen är en slags samfällighetsförening och träffas därmed av de särbestämmelser som ...

arrow_forward
rr

Jord- och skogsbruksverksamhet

Jord- och skogsbruksverksamhet är enligt K3 punkt 34.2 ett företags biologiska omvandling och skörd av biologiska tillgångar för försäljning eller för omvandling till jord- och skogsbruksprodukter eller till nya biologiska tillgångar.

arrow_forward
rr

Koncernbolag

arrow_forward
rr

Kontokortsinköp

Vid inköp med kontokort får köparen en skuld till kontokortsföretaget. Bokföringen av inköpet ska enligt god redovisningssed ske redan i samband med inköpet och inte först när fakturan från kontokortsföretaget kommer. Enligt lagen (2010:751) om betaltjänster är det numera förbjudet för detaljhandel...

arrow_forward
rr

Konvertibelt skuldebrev

arrow_forward
rr

Kreditupplysning

Med kreditupplysning avses enligt 2 § kreditupplysningslagen (1973:1173) ”uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende”. Vid försäljning på kredit är det inte ovanligt att säljaren först tar e...

arrow_forward
rb

Leo-reglerna

Definition Leo-reglerna är de särskilda regler om emissioner, aktieöverlåtelser och lån till bolagsledning, anställda och andra närstående personer som finns i 16 kap. aktiebolagslagen. För en bakgrund till reglerna se Lex Leo. Leo-reglerna syftar till att hantera intressekonflikten mellan bolag...

arrow_forward
rr

Fjärrvärme

arrow_forward
rr

Företagsbidrag/företagsstöd

Trygghetsrådet SAF-PTK/Tjänstemännens Trygghetsfond kan bevilja näringsbidrag (offentligt stöd) i form av företagsbidrag till tjänstemän i anslutna företag som blivit arbetslösa och som vill starta eget. Detta bidrag går till företaget och måste därför bokföras som intäkt i rörelsen, men är inte mo...

arrow_forward
rr

Företagsbot

arrow_forward
Visar 4261 till 4270 av 5129 träffar.