Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Flyttningsersättning

Definition Ersättning för flyttkostnader till en anställd som på grund av byte av verksamhetsort flyttar till ny bostadsort. Lagrum 11 kap. 27 § IL Kommentar Flyttningsersättning som arbetsgivaren betalar när en anställd flyttar till ny bostadsort på grund av byte av verksamhetsort är skattefr...

arrow_forward
rs

Finansiella instrument

Definition Ger upphov till finansiella tillgångar i ett företag och finansiella skulder eller eget kapital i ett annat företag. Kommentar Är ett redovisningsbegrepp utan skatterättslig definition.

arrow_forward
rs

Förbehållen avverkningsrätt

arrow_forward
rs

Förbrukningsmaterial

Definition Material av obetydligt värde som används i företagets verksamhet. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Förbrukningsmaterial är material med kort livslängd som förbrukas relativt snabbt. Det kan vara saker som används direkt i tillverkningen av en produkt, men även annat material som är nö...

arrow_forward
rs

Fordran i utländsk valuta

arrow_forward
rs

Fordonsförsäkringar

arrow_forward
rs

Fordonsskatt

arrow_forward
rs

Företagsledare

Definition Företagsledare i ett fåmansföretag är den eller de som genom eget eller närståendes andelsinnehav och ställning i företaget har ett väsentligt inflytande i företaget. Lagrum 56 kap. 6 § IL Kommentar För att någon ska ses som företagsledare krävs alltså att personen har ett väsentligt...

arrow_forward
rs

Förhöjt skatteavdrag

Definition Ett högre skatteavdrag än vad skattetabellen anger. Lagrum 11 kap. 21-22 §§ SFL Kommentar Den som betalar ut ersättning för arbete är i vissa fall skyldig att göra ett förhöjt skatteavdrag. Det gäller om - utbetalaren inte har hämtat in uppgift från Skatteverket om vilket skatteav...

arrow_forward
rs

Företrädesrätt till teckning

arrow_forward
Visar 4251 till 4260 av 5043 träffar.