Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Geografisk marknad

K3-regler En geografisk marknad är enligt K3 punkt 8.19 ett visst land eller en grupp av länder där företaget har försäljning, genom direkt export eller egna lokala enheter. Ett större företag ska enligt 5 kap. 47 § ÅRL upplysa om nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader om dessa avvi...

arrow_forward
rr

Huvudman

K4-regler En beskrivning av förhållandet mellan huvudmannen/principalen och ombudet/agenten återfinns i IFRS 15 punkterna B34-B38. Dessa återges nedan. (Någon motsvarande beskrivning finns inte i K3 eller K2.) I punkt B34 anges att när en annan part är delaktig i tillhandahållandet av varor eller t...

arrow_forward
rr

Hypotek

Hypotek innebär säkerhet för att ett lån återbetalas. Säkerheter som fastighetsinteckningar och företagshypotek utmärks av att säkerheten inte överlämnas som en pant till långivaren. I stället överlämnas dokument som representerar säkerheten, t.ex. pantbrev vid fastighetsinteckningar och företagshy...

arrow_forward
rr

Hyrbilskostnader

arrow_forward
rr

Häradsallmänning

En häradsallmänning tillhör ägarna av fastigheter inom häradet ”satta i mantal” (ett gammalt mått för beskattning) eller enligt fastighetsbildningen bestämt är förenad rätt delaktighet i allmänningen. Häradsallmäningen är en slags samfällighetsförening och träffas därmed av de särbestämmelser som ...

arrow_forward
rr

IASB

IASB är en förkortning av International Accounting Standards Board. IASB ansvarar för utgivna IFRS och IAS med tillhörande tolkningar samt IFRS for SMEs. IASB är en stiftelse med säte i London.

arrow_forward
rr

Icke avdragsgilla kostnader

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, uppskrivning

Bokslut Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används...

arrow_forward
rr

Insats

arrow_forward
rr

Insatsvaror

Insatsvara kallas en vara som ska bearbetas i en produktionsprocess men som inte är en råvara (jfr. halvfabrikat).

arrow_forward
Visar 4241 till 4250 av 5043 träffar.