Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Reklamskatt

Definition Skatt på annonser i fysiska reklamblad, på idrottskläder och affischer. Lagrum Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam Kommentar Reklamskatten avskaffas per 1/1 2022.

arrow_forward
rm

Standardprogram

arrow_forward
rl

Socialavgifter

Lag I Sverige finansieras socialförsäkringen av skatter och avgifter. I socialavgiftslag (2000:980) framgår att avgifterna är av två slag, socialavgifter och allmän pensionsavgift. Socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

arrow_forward
rr

Företagsbot

arrow_forward
rr

Ägarhypotek

arrow_forward
rm

MOSS - Mini One Stop Shop

MOSS är en förkortning av ”Mini One Stop Shop”. Det var benämningen på den särskilda ordning för redovisning av moms som fanns införd i Sverige till 1 juli 2021. I samband med att EU införde nya e-handelsregler på momsområdet utökades den särskilda ordningen till OSS, ”One Stop Shop”. MOSS var et...

arrow_forward
rr

Startavgifter

Beskattning Om en arbetsgivare betalar anställdas personliga start- och anmälningsavgifter i idrottstävlingar så utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Leveransrotköp

arrow_forward
rl

Skuldsanering

Lag Skuldsaneringslag (2016:675) tillkom för att ge en svårt skuldsatt person möjlighet att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från att betala sina skulder. Sedan lagen kompletterades 2016 finns numera två typer av skuldsanering. Den första är en s.k. vanlig skuldsanering och o...

arrow_forward
rr

Kortfristiga balansposter

Bokslut Enligt 3 kap. 4 b § ÅRL ska för varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under rubriken Omsättningstillgångar den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges. För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från bal...

arrow_forward
Visar 4241 till 4250 av 5129 träffar.