Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor i en faktura talar om hur många dagar (normalt 10, 15, 20 eller 30 dagar) från fakturadatum köparen har på sig att betala, dvs. den betalningstid som köpare och säljare har kommit överens om. Ibland skrivs ordet ”netto” till efter antalet dagar, t.ex. 30 dagar netto, en kvarleva f...

arrow_forward
rs

Koncernavdrag

Definition Skattemässigt avdrag som ett moderföretag i vissa fall kan göra för utländskt dotterföretags slutliga förlust. Lagrum 35 a kap. IL Kommentar För att reglerna om koncernbidrag inte ska strida mot EU-rätten har Sverige infört möjligheten till koncernavdrag. Ett svenskt moderföretags e...

arrow_forward
rb

Öppen omröstning

Definition Öppen omröstning är en Omröstning där samtliga församlade röstberättigade öppet anger sin ställning rörande förslag. En öppen omröstning är huvudregeln vid bolagstämma om omröstning begärts av någon aktieägare efter en acklamation. Det är inte nödvändigt att omröstningen är öppen på det...

arrow_forward
rr

Bokfört värde

Med bokfört värde avses det värde som en tillgång respektive skuld är upptagen till i balansräkningen. Detta benämns även redovisat värde.

arrow_forward
rr

Hushållsnära tjänster

arrow_forward
rs

Taxeringsvärde

arrow_forward
rm

Outsourcing av fakturering

Det är uttryckligen tillåtet i momslagen att lägga ut faktureringen på någon annan, s.k. outsourcing av faktureringen. Outsourcing innebär att en faktura utfärdas i den skattskyldiges namn och för dennes räkning av en tredje person. På samma sätt som vid självfakturering ligger ansvaret för att en ...

arrow_forward
rs

Tillfällig anställning eller tillfälligt uppdrag

Definition Arbete i högst en månad på ort som är belägen minst 50 km från bostaden. Lagrum 12 kap. 9 § IL Kommentar Beroende på anställningsform kan två arbetstagare med olika anställningsform anses ha tjänstestället på olika platser om de tillfälligt arbetar på samma ort. Tillfälligt anställda...

arrow_forward
rr

Soliditetsupplysning

arrow_forward
rr

Informationsflöden

Systemdokumentationen ska i vissa fall innehålla beskrivningar av informationsflöden.

arrow_forward
Visar 4221 till 4230 av 5129 träffar.