Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Socialavgiftsavtal

Den som är anställd hos en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige kan teckna ett socialavgiftsavtal med sin arbetsgivare om att själv betala socialavgifter. Den som har ett socialavgiftsavtal ska från 1 januari 2013 inte längre betala egenavgifter. I stället ska den anställde redov...

arrow_forward
rl

Starta egen näringsverksamhet

En anställd kan vara tjänstledig från sitt ordinarie arbete för att själv eller genom juridisk person starta och bedriva näringsverksamhet. Lag Ledigheten regleras i lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. För rätt till ledighet ska den anställde ha varit anställd...

arrow_forward
rl

Stående jämkning

arrow_forward
rl

Särskild beräkningsgrund

Skatteverket kan fatta beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag eller att skatt ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund.

arrow_forward
rl

Särskilt högriskskydd

Om en anställd har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att vederbörande ofta har korta sjukperioder, kan han ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan.

arrow_forward
rl

Särskilt nystartsjobb

arrow_forward
rl

Fredskår

Enligt tjänstledighetsförordning (1984:111) § 7 ”bör arbetsgivaren bevilja tjänstledighet för anställning utomlands inom offentlig eller privat biståndsverksamhet”.

arrow_forward
rl

Frisörbranschen

De som driver företag inom bl.a. restaurang- eller frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rl

Fysisk träning

arrow_forward
rl

Förebyggande sjukpenning

Lag I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om bl.a. sjukpenning och föräldrapenning. I lagen finns regler för beräkning av ersättningarna och hur de betalas ut. Förebyggande sjukpenning innebär att en person som löper risk att bli sjuk och inte kunna arbeta kan få sjukpenning i föreb...

arrow_forward
Visar 4221 till 4230 av 5043 träffar.