Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Byggföretag

Definition Ett företag som tillhandahåller byggtjänster. Kommentar Byggföretag måste beakta de särskilda reglerna vad gäller byggtjänster som finns i mervärdesskattelagen. Dessa regler behandlas under uppslagsordet Byggmoms i Rätt Moms. I inkomstskattelagen finns särskilda regler för byggföreta...

arrow_forward
rs

Byte

Definition Att genom en transaktion erhålla en tillgång och betala med en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar Ett byte är en skattepliktig transaktion och ska beskattas som om tillgången sålts mot kontant betalning. Intäkten är marknadsvärdet av den tillbytta tillgången. När det gäller akt...

arrow_forward
rs

Dagskassa

arrow_forward
rs

Dator, datorutrustning

Kommentar Datorer och datautrustning räknas normalt som inventarier, men kan även utgöra förbrukningsinventarier. Datorer utgör normalt skattefria arbetsredskap för de anställda.

arrow_forward
rs

Deklarationskostnader

Definition Kostnader för deklarationshjälp. Kommentar Kostnader för deklarationshjälp är inte avdragsgilla. Avdrag medges inte heller för kostnader för skatteprocesser. Kostnader för processer gällande moms utgör däremot avdragsgilla driftskostnader. Deklaration Bokförda ej avdragsgilla deklar...

arrow_forward
rs

Delning

Definition Ett aktiebolags tillgångar och skulder tas helt eller delvis över av ett eller flera aktiebolag. Kommentar Delning är ett begrepp från aktiebolagslagen och innebär en möjlighet att dela upp ett bolag i flera. Det aktiebolag som delas upp kan antingen finnas kvar efter delningen eller, ...

arrow_forward
rs

Delägare

arrow_forward
rs

Derivat

Definition Samlingsnamn för värdepapper vars värde bestäms av värdeförändring på en underliggande tillgång. Kommentar Exempel på vanliga derivat är optioner, terminer, warranter, swappar och CFD-kontrakt.

arrow_forward
rs

Direkt effekt

Definition En bestämmelse i ett EU-direktiv som kan tillämpas direkt av fysisk eller juridisk person inför domstol eller myndighet. Kommentar Ett EU-direktiv riktar sig till medlemsländerna och dessa ska inom föreskriven tid göra om direktivet till nationell lagstiftning. Enskilda medborgare elle...

arrow_forward
rs

Direkta kostnader

Definition Kostnader som är direkt hänförliga till en viss produkt eller order. Kommentar Direkta kostnader är främst det råmaterial och halvfabrikat som används i tillverkningen av en produkt samt löner och andra ersättningar till den personal som deltar i tillverkningen av produkten. I lönekost...

arrow_forward
Visar 4211 till 4220 av 5043 träffar.