Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Biträde på bolagsstämma

Definition Biträde kallas en rådgivare som en aktieägare har med sig till en bolagsstämma. Även ett ombud för en aktieägare kan ha med sig ett biträde. En aktieägare (eller aktieägares ombud) har rätt att ha med högst två biträden. Det finns olika skäl till varför en aktieägare kan vilja ha med et...

arrow_forward
rl

Ersättning för lokalkostnader

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, att användas som t.ex. kontor, till arbetsgivaren kan få hyresersättning utbetald.

arrow_forward
rr

Reklamgåvor

arrow_forward
rr

Förverkande, bostadsrätt

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är enligt 7 kap. 18 § BRL, som huvudregel, förverkad och bostadsrättshavaren kan sägas upp och tvingas flytta om någon av följande har inträffat: Bostadsrättshavaren dröjer med att betala medlemsinsats eller upplåtelseavgift i mer än två...

arrow_forward
rr

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor i en faktura talar om hur många dagar (normalt 10, 15, 20 eller 30 dagar) från fakturadatum köparen har på sig att betala, dvs. den betalningstid som köpare och säljare har kommit överens om. Ibland skrivs ordet ”netto” till efter antalet dagar, t.ex. 30 dagar netto, en kvarleva f...

arrow_forward
rs

Koncernavdrag

Definition Skattemässigt avdrag som ett moderföretag i vissa fall kan göra för utländskt dotterföretags slutliga förlust. Lagrum 35 a kap. IL Kommentar För att reglerna om koncernbidrag inte ska strida mot EU-rätten har Sverige infört möjligheten till koncernavdrag. Ett svenskt moderföretags e...

arrow_forward
rb

Öppen omröstning

Definition Öppen omröstning är en Omröstning där samtliga församlade röstberättigade öppet anger sin ställning rörande förslag. En öppen omröstning är huvudregeln vid bolagstämma om omröstning begärts av någon aktieägare efter en acklamation. Det är inte nödvändigt att omröstningen är öppen på det...

arrow_forward
rr

Bokfört värde

Med bokfört värde avses det värde som en tillgång respektive skuld är upptagen till i balansräkningen. Detta benämns även redovisat värde.

arrow_forward
rr

Hushållsnära tjänster

arrow_forward
rs

Taxeringsvärde

arrow_forward
Visar 4211 till 4220 av 5129 träffar.