Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Postförskott

Det är vanligt att säljaren skickar paket/brev innehållande varor/handlingar till köparen och bifogar, eller skickar separat, en faktura. Vid en del försändelser vill säljaren ha betalt redan i samband med varans/handlingarnas utlämnande. Då kan företaget skicka försändelsen mot postförskott. Poste...

arrow_forward
rs

Pensionsrätt

Definition Den rätt till pension som uppkommer genom att man har en anställning och att det i anställningen finns ett avtal om pension.

arrow_forward
rs

Bilersättning

arrow_forward
rs

Personalvård

arrow_forward
rr

Effektivränta

K3-regler Effektivräntan är den räntesats som enligt punkt 11.11 diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under det finansiella instrumentets förväntade löptid till instrumentets redovisade värde. Effektivräntan ska beräknas med utgångspunkt i instrumentets redovisade värde vid a...

arrow_forward
rr

Eurovinjetter

1998 infördes ett vägavgiftssystem, s.k. eurovinjettsystem, för lastbilar över 12 ton. Systemet syftar till att främja den fria konkurrensen när det gäller tunga lastbilstransporter. Löpande bokföring Företagets utgifter för eurovinjetter avseende egna eller leasade/hyrda lastbilar kan bokföras p...

arrow_forward
rr

Eurobokföring

Enligt 4 kap. 6 § BFL får svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag ha euro som redovisningsvaluta i stället för i svenska kronor. Även om redovisningsvalutan är euro ska både skatte- och inkomstdeklarationer upprättas i svenska kronor. Enskilda n...

arrow_forward
rs

Fondaktierätt

Definition Rätt till nya aktier som ges ut i samband med fondemission. Lagrum 44 kap. 10 § och 48 kap. 2 § IL 11 kap. 4 § ABL Kommentar Om fondaktierätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer man att inte utnyttja fondak...

arrow_forward
rs

Fissionsspärr

arrow_forward
rr

Gardiner, persienner

arrow_forward
Visar 4201 till 4210 av 5043 träffar.