Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Europeiska företagsråd

Inom EU har det sedan 1970-talet förts diskussioner om att införa regler om medinflytande för arbetstagare i företag och koncerner inom unionen. När det gäller medinflytandet i företag och företagsgrupper med verksamhet i flera EU-länder har frågan lösts genom ett direktiv från 1994 (94/45/EG) om i...

arrow_forward
rr

Inkomst av tjänst

Se uppslagsordet Inkomst av tjänst i Rätt Skatt.

arrow_forward
ra

Endomarsits i tingsrätten

Antalet domare i tingsrätten vid tvistemål har tidigare vanligen varit tre. Tingsrätten är domför med en eller tre domare vid huvudförhandling i tvistemål. I vissa fall kan dock målen anses vara av enklare beskaffenhet och skulle därmed kunna avgöras av en domare. Sedan den 1 juli 2016 gäller att t...

arrow_forward
rr

Årsbokslut, innehåll

Ett årsbokslut ska enligt 6 kap. 4 § BFL bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och beloppen ska vara i svenska kronor. Innehållet i ett årsbokslut m.m. framgår av BFNAR 2017:3. När ett årsbokslut upprättas ska enli...

arrow_forward
rr

Samlingsfaktura

I en gemensam verifikation för affärshändelser som sammanförs i en samlingsfaktura får enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.2 uppgifterna om när de enskilda affärshändelserna inträffat och vad de avser enligt 5 kap. 7 § första stycket BFL ersättas med uppgift om vilken period samlingsfakturan avser, och ...

arrow_forward
rl

Vibrationsskada

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
rs

Takbelopp för uppskovsbelopp

arrow_forward
rs

CFC-företag

Definition Lågbeskattade utländska juridiska personer där delägarna beskattas för företagets inkomster. Lagrum 39 a kap. IL Kommentar Vissa utländska juridiska personer anses vara så lågt beskattade att delägarna ska skatta för resultatet trots att utdelning inte skett. För att det ska kunna ...

arrow_forward
rr

Gemenskapsinterna förvärv

Se uppslagsordet Trepartshandel i Rätt Moms

arrow_forward
rl

Bildskärmsarbete

Lag Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad.

arrow_forward
Visar 4201 till 4210 av 5129 träffar.