Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Påläggsprocent

Beskattning Skattesatsen anges som en påläggsprocent dvs. beräknat på ett beskattningsunderlag utan (exklusive) moms. Av nedanstående tabell framgår procentsatsen vid ”baklängesräkning”, dvs. när man har ett pris inklusive moms. Skattesats Exklusive skatt Inklusive skatt - generell ska...

arrow_forward
rm

Påminnelse

Definition Det är ingen moms på påminnelseavgifter då denna avgift inte ses som en ersättning för en vara eller tjänst. Skatteverket uttalar följande i sin rättsliga vägledning: ”Inkassoavgifter som en gäldenär på grund av betalningsförsummelse ska betala till borgenären för dennes kostnader för a...

arrow_forward
rm

Projekteringskostnader

arrow_forward
rm

Privatbil i tjänsten

arrow_forward
rb

Hembudsförbehåll

Definition Hembudsförbehåll är en bestämmelse i en bolagsordning som innebär att en aktieägare som övertagit en aktie därefter måste erbjuda andra tidigare utsedda personer att överta aktien. Både kupongbolag och avstämningsbolag kan ha hembudsförbehåll, men börsbolag kan normalt sett inte ha he...

arrow_forward
rb

Hållbarhetsrapport

Definition Hållbarhetsrapport är en ny del av en Förvaltningsberättelse, i vilken vissa större bolag ska lämna upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kan också lämnas som en separat h...

arrow_forward
rb

Handelsregistret

Handelsregistret är en offentlig förteckning över alla handelsbolag och kommanditbolag samt vissa andra företagsformer. Handelsregistret hanteras av Bolagsverket. Handelsregistret är en del av det centrala register som kallas Näringslivsregistret. Utöver handelsbolag och kommanditbolag kan enskil...

arrow_forward
rb

Handelsplattform

Definition En handelsplattform kan sägas vara ett system för handel av aktier eller andra värdepapper som inte är en Reglerad marknad. Handelsplattformar benämns vanligtvis med förkortningen MTF (Multilateral Trading Facility). För närvarande finns tre handelsplattformar i Sverige: Spotlight Stoc...

arrow_forward
rb

Hybridstämma

En hybridstämma är en bolags- eller föreningsstämma som dels hålls på den ort där styrelsen har sitt säte, dels sker genom att en del av deltagarna är uppkopplade mot stämman genom överföring av data via elektronisk teknik (Digital bolagsstämma). Från hybridstämma bör skiljas att stämman sker på...

arrow_forward
rm

Redovisningsvaluta

arrow_forward
Visar 4191 till 4200 av 5043 träffar.