Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Redovisningsprincip, tillämpning av

Enligt 2 kap. 4 § ÅRL ska samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. K2-regler Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 k...

arrow_forward
rs

Återförsäljningsprismetoden

Definition Metod från OECD:s riktlinjer som syftar till att komma fram till ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar Metoden utgår från priset på varan när den säljs från en återförsäljare till en extern part. Detta pris är marknadsmässigt, då ...

arrow_forward
ra

Europeiska företagsråd

Inom EU har det sedan 1970-talet förts diskussioner om att införa regler om medinflytande för arbetstagare i företag och koncerner inom unionen. När det gäller medinflytandet i företag och företagsgrupper med verksamhet i flera EU-länder har frågan lösts genom ett direktiv från 1994 (94/45/EG) om i...

arrow_forward
rm

Skälig grund

arrow_forward
rr

Inkomst av tjänst

Se uppslagsordet Inkomst av tjänst i Rätt Skatt.

arrow_forward
ra

Endomarsits i tingsrätten

Antalet domare i tingsrätten vid tvistemål har tidigare vanligen varit tre. Tingsrätten är domför med en eller tre domare vid huvudförhandling i tvistemål. I vissa fall kan dock målen anses vara av enklare beskaffenhet och skulle därmed kunna avgöras av en domare. Sedan den 1 juli 2016 gäller att t...

arrow_forward
rr

Årsbokslut, innehåll

Ett årsbokslut ska enligt 6 kap. 4 § BFL bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och beloppen ska vara i svenska kronor. Innehållet i ett årsbokslut m.m. framgår av BFNAR 2017:3. När ett årsbokslut upprättas ska enli...

arrow_forward
rr

Samlingsfaktura

I en gemensam verifikation för affärshändelser som sammanförs i en samlingsfaktura får enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.2 uppgifterna om när de enskilda affärshändelserna inträffat och vad de avser enligt 5 kap. 7 § första stycket BFL ersättas med uppgift om vilken period samlingsfakturan avser, och ...

arrow_forward
rl

Vibrationsskada

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
rs

Takbelopp för uppskovsbelopp

arrow_forward
Visar 4191 till 4200 av 5129 träffar.