Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Arbetskläder

Löpande bokföring Utgifter för föreskrivna arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial debiteras normalt konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial. Utgifter för tvätt och lagning av arbetskläder debiteras normalt konto 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder. Om en anställning innebär skyldighe...

arrow_forward
rb

Digital brevlåda

Digitala brevlådor är ett sätt att samla och få information om vilka försändelser myndigheter och företag skickar till bolaget. Posten till bolaget skickas elektroniskt istället för på papper. Inloggning på digitala brevlådor sker med e-legitimation, till exempel mobilt BankID. De digitala brevlå...

arrow_forward
rm

Husvagnsparkering

arrow_forward
rm

Redovisning av moms

Att redovisa momsen i rätt period är avgörande för att t.ex. slippa straffavgifter. När, hur och till vilket belopp ett företag ska redovisa moms beror på följande: När inträder skattskyldigheten för transaktionen? Efter vilken redovisningsmetod redovisas momsen - tillämpas faktureringsmetoden ...

arrow_forward
rs

Lönebaserat utrymme

Definition Lönebaserat utrymme är en del av årets gränsbelopp beräknat enligt huvudregeln. Lagrum 57 kap. 16 och 19-19 a §§ IL Kommentar Vid beräkning av årets gränsbelopp får ett lönebaserat utrymme läggas till omkostnadsbeloppet multiplicerat med klyvningsräntan. Det gäller oavsett vilken me...

arrow_forward
rb

Dödande av aktiebrev

Definition Dödande av aktiebrev är den utdragna process som upphäver aktiebrevets legitimation (det vill säga att själva pappret är tillräckligt bevis för att innehavaren har rätt till aktierna). Dödningsprocessen används om ett aktiebrev tappats bort eller förlorats på annat sätt. Ansökning om död...

arrow_forward
ra

Decemberkompromissen

Med uttrycket decemberkompromissen menas den överenskommelse som träffades i december 1906 mellan SAF och LO. Överenskommelsen innebar att arbetstagarsidan erkände arbetsgivarens bestämmanderätt i företaget (rätten att leda och fördela arbetet, den s.k. arbetsledningsrätten, och att fritt anställa ...

arrow_forward
rr

Koncerninterna poster

Med begreppet koncerninterna poster menas fordringar och skulder på företag inom samma koncern. Dessa består i många fall av kundfordringar på koncernföretag, leverantörsskulder på koncernföretag, lån till eller från koncernföretag, andel i koncernkonto samt även beräknade poster, såsom upplupna in...

arrow_forward
§

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning

arrow_forward
rs

Allmänt skadestånd

Definition Ersättning för kränkning på grund av lag- eller kollektivavtalsbrott. Kommentar Allmänna skadestånd som en arbetsgivare döms att betala är inte avdragsgilla i verksamheten. Trots det är skadestånd vanligtvis skattepliktiga för den anställde på grund av sambandet med tjänsten. Deklara...

arrow_forward
Visar 411 till 420 av 5043 träffar.