Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Redovisningsdirektivet

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/23/EU Årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag benämns vanligen Redovisningsdirektivet. Det infördes i svensk lag genom att ÅRL ändrades vilket publicerades i november 2015 genom prop. 2015/16:3. Redovisningsdirektivet innehål...

arrow_forward
rm

Läkemedel

Definition I EU:s momsdirektiv definieras läkemedel som varje substans eller kombination av substanser som har egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor, eller varje substans eller kombination av substanser som kan användas på eller administreras till människor i syfte antin...

arrow_forward
rm

Luftfartyg

arrow_forward
rr

Registrering, kassaregister

Uppgifter om försäljning och annan löpande användning har behandlats av ett kassaregister så att uppgifterna ska kunna ingå i en Z-dagrapport, se 2 kap. 17 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Registreringsavgifter

Registeringsavgifter avser här avgifter för att registrera en enskild firma, handelsbolag/kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

arrow_forward
rm

Påläggsprocent

Beskattning Skattesatsen anges som en påläggsprocent dvs. beräknat på ett beskattningsunderlag utan (exklusive) moms. Av nedanstående tabell framgår procentsatsen vid ”baklängesräkning”, dvs. när man har ett pris inklusive moms. Skattesats Exklusive skatt Inklusive skatt - generell ska...

arrow_forward
rm

Påminnelse

Definition Det är ingen moms på påminnelseavgifter då denna avgift inte ses som en ersättning för en vara eller tjänst. Skatteverket uttalar följande i sin rättsliga vägledning: ”Inkassoavgifter som en gäldenär på grund av betalningsförsummelse ska betala till borgenären för dennes kostnader för a...

arrow_forward
rm

Projekteringskostnader

arrow_forward
rm

Privatbil i tjänsten

arrow_forward
rb

Hembudsförbehåll

Definition Hembudsförbehåll är en bestämmelse i en bolagsordning som innebär att en aktieägare som övertagit en aktie därefter måste erbjuda andra tidigare utsedda personer att överta aktien. Både kupongbolag och avstämningsbolag kan ha hembudsförbehåll, men börsbolag kan normalt sett inte ha he...

arrow_forward
Visar 4181 till 4190 av 5043 träffar.