Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Utländskt bolag

Definition Utländska juridisk personer som beskattas med en likartad beskattning som i Sverige eller som har hemvist i ett land med skatteavtal med Sverige. Lagrum 2 kap. 5 a § IL Kommentar För att ett subjekt ska uppfylla kraven på att vara ett utländskt bolag krävs att det är en juridisk pe...

arrow_forward
rs

Tremånadersregeln

Definition Innebär att avdraget för ökade levnadskostnader reduceras när en tjänsteresa varit förlagd till samma ort i mer än tre månader. Lagrum 12 kap. 6 § och 18-22 § IL Kommentar När en tjänsteresa varit förlagd till samma ort längre tid än tre månader ska avdraget för ökade levnadskostnade...

arrow_forward
rs

Tak för uppskovsbelopp

arrow_forward
rs

Fissionsspärr

arrow_forward
rs

Reglerad marknad

Definition Begreppet definieras inte i svensk lagstiftning. Kommentar I Sverige finns två börser som drivs som reglerade marknader: Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity (Nordic Growth Market). Aktietorget och First North m.fl. är inte reglerade marknader. Företag som är noterade på dessa handelsp...

arrow_forward
rs

Beroende representant

Definition En person som genom fullmakt förhandlar fram och binder ett företag i avtal med kunder. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Om det finns en person som genom fullmakt regelmässigt träffar avtal med kunder kommer det företag som denne representerar få ett fast driftställe i Sverige.

arrow_forward
rs

Återanskaffningsvärde

Definition Det belopp som motsvarar den utgift företaget skulle haft om en tillgång anskaffats på balansdagen. Lagrum 17 kap. 2 § IL 4 kap. 9 § ÅRL

arrow_forward
rs

Olaglig verksamhet

arrow_forward
rm

Byggnadstillbehör

arrow_forward
rm

Regeringsrätten (Högsta förvaltningsdomstolen)

arrow_forward
Visar 4181 till 4190 av 5129 träffar.