Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Bosättning

Definition Plats där man är bosatt. Lagrum 3 kap. IL Kommentar Var man är bosatt har betydelse när man gör bedömningen av om man är obegränsat skattskyldig. För de som är skattskyldiga i Sverige finns vissa möjligheer att få avdrag med kostnader med hänvisning till dubbel bosättning.

arrow_forward
rs

Bosättningsintyg

Definition Intyg från till exempel Skatteverket eller dess motsvarighet i andra länder om att en viss person är bosatt i landet. Kommentar I vissa situationer finns det behov av att visa ett intyg på var man är bosatt. Det går då att vända sig till respektive lands motsvarighet till Skatteverket....

arrow_forward
rs

Bosättningsutredning

Definition Utredning som Skatteverket, eller dess motsvarighet i utlandet, gör för att fastställa var en fysisk person ska anses bosatt. Lagrum folkbokföringslagen 3 kap. 3 § IL Kommentar En person som är folkbokförd i Sverige och flyttar till utlandet ska anmäla detta till Skatteverket. Anmäl...

arrow_forward
rs

Branschavgifter

arrow_forward
rs

Bredband

Kommentar Om arbetsgivaren bekostar installation av bredband, eller löpande abonnemangsavgifter för anställda utgör detta normalt en skattepliktig förmån. Bredbandsuppkoppling kan dock vara skattefritt för den anställde enligt reglerna om arbetsredskap. Enskild näringsverksamhetAv Skatteverket...

arrow_forward
rs

Brevmärken

Definition Ett frimärksliknande märke utan postal funktion. Kommentar Många ideella föreningar och organisationer ger ut s.k. brevmärken. Genom att köpa dessa stödjer företaget organisationernas verksamhet. Priset för dessa brevmärken är oftast betydligt högre än brevmärkets värde. Företaget får ...

arrow_forward
rs

Broavgift

Definition Avgift för bropassage. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende resor och transporter med egna eller hyrda bilar är avdragsgilla i näringsverksamheten.

arrow_forward
rs

Bränsle

Kommentar Företagets utgifter för uppvärmning kan avse egen fastighet eller driften av verksamheten och är avdragsgilla i företaget som en driftskostnad.

arrow_forward
rs

Byggföretag

Definition Ett företag som tillhandahåller byggtjänster. Kommentar Byggföretag måste beakta de särskilda reglerna vad gäller byggtjänster som finns i mervärdesskattelagen. Dessa regler behandlas under uppslagsordet Byggmoms i Rätt Moms. I inkomstskattelagen finns särskilda regler för byggföreta...

arrow_forward
rs

Byte

Definition Att genom en transaktion erhålla en tillgång och betala med en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar Ett byte är en skattepliktig transaktion och ska beskattas som om tillgången sålts mot kontant betalning. Intäkten är marknadsvärdet av den tillbytta tillgången. När det gäller akt...

arrow_forward
Visar 4171 till 4180 av 5043 träffar.