Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Förskingring

arrow_forward
rs

Förvaltningsföretag

Definition Företag som förvaltar aktier och andelar. Kommentar Tidigare fanns förvaltningsföretag definierat i skattelagstiftningen. Dessa företag var bland annat undantagna från möjligheten att ge och ta emot koncernbidrag. Både den särskilda definitionen och begränsningarna när det gäller konc...

arrow_forward
rs

Förtida inlösen av lån

Definition Slutbetalning av ett lån i förtid. Lagrum 42 kap. 7 § IL Kommentar När man betalar av ett lån i förtid får man normalt betala s.k. ränteskillnadsersättning till kreditgivaren. Det är en kompensation till kreditgivaren för uteblivna räntebetalningar. Ränteskillnadsersättning behandlas...

arrow_forward
rs

Fritt eget kapital

Definition Summan av balanserat resultat, årets resultat och fria fonder. Kommentar Det går att öka fritt eget kapital genom tillskott från ägarna. Det är endast fritt eget kapital fastställt i årsredovisning som är möjligt att dela ut. Tänk på I samband med koncerninterna omstruktureringar och...

arrow_forward
rs

Fri kost

arrow_forward
rs

Frukost

arrow_forward
rr

Registerhållningsavgifter

arrow_forward
rr

Reklamgåvor

arrow_forward
rr

Reverslån

En revers är detsamma som ett skuldebrev, dvs. ett skriftligt bevis på att en person eller ett företag har lånat eller lånat ut pengar.

arrow_forward
rr

Privata bostadsutgifter

Om ägaren/delägaren låter företaget betala dennes privata bostadsutgifter, räkningar, försäkringar, skatter eller andra privata utgifter utgör detta en minskning av företagets eget kapital, dvs. en minskning av företagets skuld till ägaren/delägarna. I aktiebolag redovisas ägarens uttag av pengar e...

arrow_forward
Visar 4161 till 4170 av 5043 träffar.