Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Intjänandeår - semesterår

Enligt semesterlagen tjänar en anställd in semesterlön under intjänandeåret 1 april - 31 mars. Semesterlönen kan sedan betalas ut under semesterledigheten året därefter.

arrow_forward
rl

Frequent flyer-rabatter

Många flygbolag och hotellkedjor ger rabatt till sina trogna kunder, s.k. frequent flyer-rabatter. Arbetsgivaren står för kostnaden när det gäller en tjänsteresa men rabatten gottskrivs den anställde. Rabatten kan avse fria övernattningar, fria resor, rabatt på måltider, fri resa för medföljande m....

arrow_forward
rs

Skatteverkets ställningstaganden

Definition Utförlig information från Skatteverket om hur de anser att en eller flera rättsregler ska tillämpas. Kommentar När det finns ett oklart rättsläge är det viktigt att Skatteverket redovisar sin uppfattning och de rättsliga argumenten för sin ståndpunkt. Detta för att skattskyldiga ska ku...

arrow_forward
rs

Skatteflykt

Definition Ett förfarande där en skattskyldig genomför en eller flera transaktioner som främst syftar till att uppnå eller undvika en beskattningseffekt samtidigt som förfarandet strider mot syftet med de aktuella skattebestämmelserna. Lagrum skatteflyktslagen (lagen mot skatteflykt) Kommentar...

arrow_forward
rs

Startavgifter

arrow_forward
rs

Kontinuitetsprincipen

Definition Innebär att den som förvärvar egendom genom arv, gåva, testamente, bodelning eller liknande inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Lagrum 44 kap. 21 § IL Kommentar Kontinuitetsprincipen gäller som huvudregel vid benefika fång. För delägarrätter och fordringsrätter m...

arrow_forward
rs

Entreprenad/Entreprenaduppdrag

arrow_forward
rs

PRI Pensionsgaranti

Definition PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som kreditförsäkrar och administrerar tjänstepensioner i egen regi. Kommentar PRI Pensionsgaranti är det enda företag som kreditförsäkrar avsättning för pension i balansräkningen. Kreditförsäkringsavgiften är en avdragsgill kost...

arrow_forward
rs

Partiella andelsbyten

Definition Ett andelsbyte som inte uppfyller kraven på att marknadsmässig ersättning ska lämnas. Lagrum 48 a kap. IL Kommentar Om man inte uppfyller kraven på att marknadsmässig ersättning lämnas vid ett andelsbyte anses bara en del av andelarna omfattas av andelsbytet.

arrow_forward
rs

ROT-avdrag

arrow_forward
Visar 4151 till 4160 av 5129 träffar.