Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

SINK, Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag En arbetsgivare, som anställer en person som bor utomlands för arbete i Sverige ska göra skatteavdrag enligt lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Möjligheten att blir beskattad enligt SINK finns för den som inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas h...

arrow_forward
rb

Minoritetstalan

Definition Minoritetstalan är en skadeståndstalan mot styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag som förs av en minoritet av aktieägare i eget namn men för bolagets räkning. Det krävs att minoriteten uppgår till ägare av minst en tiondel (10 %) av samtliga aktier i bolaget. Det kräv...

arrow_forward
rl

Belöningsresa

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns regler för konferens- och studieresor. Hur resan benämns har ingen betydelse när det gäller beskattningen för de anställda. Det är resans innehåll som avgör om de anställda ska beskattas eller inte. I stället för kontant ersättning kan en arbetsgivare belön...

arrow_forward
rs

Sexmånadersregeln

Definition En regel som avgör om en inkomst ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 1 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst sex månader kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten beskattas i enlighet...

arrow_forward
rr

Identifieringstecken

Ett grundläggande krav i BFL är att det ska gå att följa en transaktion från verifikation till huvudbokföring och grundbokföring. För att underlätta detta finns ett krav att det ska finnas ett identifieringstecken. Vanligast är ett verifikationsnummer, men det kan också vara ett fakturanummer, löpn...

arrow_forward
rr

Personaltidningar

Till arbetsgivarens kostnader för övrig verksamhet i personalvårdande syfte räknas även personaltidningar. Löpande bokföring Externa utgifter för framställning av personaltidning, inklusive utgifter för bilder och tryckning, kan debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader. Om det är anställd pe...

arrow_forward
rr

Inköpsfaktura

arrow_forward
rr

Intäkter, varor

arrow_forward
rb

Stiftelseurkund

Definition Stiftelseurkunden är det avtalsliknande källdokument som styr bildandet av ett aktiebolag. Den är bindande först när samtliga Stiftare har undertecknat urkunden. Stiftelseurkunden visar att stiftarna avser att starta ett aktiebolag och villkoren för denna bolagsbildning. Stiftelseurkund...

arrow_forward
rl

Nära anhörigs begravning

Vid nära anhörigs begravning brukar permission beviljas för begravningsdagen samt två resdagar.

arrow_forward
Visar 4141 till 4150 av 5129 träffar.