Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Måltidskupong

arrow_forward
rm

Bostadsrätt

arrow_forward
rm

Inkomstdeklaration

Deklaration I skatteförfarandelagen har möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen tagits bort. Från och med inkomståret 2013 redovisar man i stället i en mervärdesskattedeklaration. När deklarationen ska avlämnas se vidare deklarationsdatum.

arrow_forward
rr

Bokföringsmässigt resultat

Bokföringsmässigt resultat definieras i skatterätten, se Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Publika aktiebolag

Bokslut Ett publikt aktiebolag får enligt K2 punkt 1.1 inte tillämpa K2. Ett publikt aktiebolag ska således alltid tillämpa K3 eller IFRS för års- och koncernredovisning. Se även sökordet Publika aktiebolag i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rs

Kommanditdelägare

arrow_forward
rs

Koncerninterna andelsavyttringar

Definition Tidigare möjlighet att få uppskov med avyttring av delägarätter vid avyttring inom en koncern. Kommentar Innan 2003 var det skattepliktigt att avyttra delägarrätter, det fanns då en möjlighet att få uppskov med beskattningen om avyttringen skedde inom en koncern. Reglerna slopades när ...

arrow_forward
ra

Kollektivanställda, kollektivare

arrow_forward
rr

Preliminär skatt

arrow_forward
rs

Solidariskt betalningsansvar

Definition När man som gäldenär svarar för en gemensam skuld som för sin egen. Kommentar Solidariskt betalningsansvar innebär att man svarar för en skuld som om den vore ens egen. Kravet på betalning kan alltså riktas mot vem som helst av de gäldenärer som är solidariskt betalningsansvariga för e...

arrow_forward
Visar 4131 till 4140 av 5129 träffar.