Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Internredovisning

arrow_forward
rr

Ränteswap

Ränteswap innebär vanligtvis att ett företag byter från rörlig ränta till fast ränta. I stället för att ta ett lån till fast ränta väljer företaget ett lån till rörlig ränta som då tillsammans med ränteswappen blir ett lån till fast ränta. En ränteswap har inget anskaffningsvärde. K3-regler Företa...

arrow_forward
rr

Räntefördelning

Se uppslagsordet Räntefördelning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Remburs

En remburs är ett åtagande av importörens/köparens bank att mot vissa dokument (t.ex. faktura, konossement) verkställa betalningen till exportören/säljaren. Villkoren för rembursen görs upp i ett avtal mellan importören och exportören. Importören anmodar sin bank att öppna remburs, vilket meddelas ...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2

K2-regler Enligt K2 ska en resultaträkning vara kostnadsslagsindelad och följa den uppställningsform som anges i punkt 4.4. Företag som utgör mindre företag får upprätta en resultaträkning i förkortad form enligt punkt 4.5. Enligt punkt 4.3 ska ett företag i resultaträkningen ange räkenskapsårets ...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare

K1-regler Enskilda näringsidkare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoomsättningen i företaget uppgår till högst 3 mkr. Resultaträkningen ser enligt Bilaga 2 ut enligt följande: RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER Intäkter R1 Försäljning o...

arrow_forward
rr

Rikskortet

Följande gäller angående Ticket Rikskortet: För arbetsgivare: Arbetsgivaren tecknar ett avtal med Ticket Rikskuponger angående t.ex. vilket belopp som kortet ska laddas med samt hur ofta och när de anställda ska få utnyttja sin kostförmån. Sedan korten betalats och laddats med belopp skickas korten...

arrow_forward
rr

Rörelse

En verksamhet/rörelse består enligt K3 punkt 19.3 av en integrerad mängd aktiviteter och tillgångar som bedrivs och styrs i syfte att ge avkastning till investerare, eller lägre kostnader eller andra ekonomiska fördelar direkt till deltagare.

arrow_forward
rr

Rättelse av fel

Om fel har uppstått i den löpande redovisningen men innan bokslut och årsbokslut eller årsredovisning har upprättats rättas felet när felet upptäcktes. Se även Rättelse av bokföringspost Om felet har uppstått i en tidigare avlämnad finansiell rapport ska felet rättas i den finansiella rapport som ...

arrow_forward
rr

Rättelsepost

Löpande bokföring Om en bokföringspost rättas ska det enligt 5 kap. 5 § BFL anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Sker rättelsen genom en särskild rättelsepost ska det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få känne...

arrow_forward
Visar 4121 till 4130 av 5043 träffar.