Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Kollektivanställda, kollektivare

arrow_forward
rr

Preliminär skatt

arrow_forward
rs

Solidariskt betalningsansvar

Definition När man som gäldenär svarar för en gemensam skuld som för sin egen. Kommentar Solidariskt betalningsansvar innebär att man svarar för en skuld som om den vore ens egen. Kravet på betalning kan alltså riktas mot vem som helst av de gäldenärer som är solidariskt betalningsansvariga för e...

arrow_forward
rl

SINK, Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag En arbetsgivare, som anställer en person som bor utomlands för arbete i Sverige ska göra skatteavdrag enligt lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Möjligheten att blir beskattad enligt SINK finns för den som inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas h...

arrow_forward
rr

E-tjänster

Med e-tjänster avses elektroniska tjänster.

arrow_forward
rb

Minoritetstalan

Definition Minoritetstalan är en skadeståndstalan mot styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag som förs av en minoritet av aktieägare i eget namn men för bolagets räkning. Det krävs att minoriteten uppgår till ägare av minst en tiondel (10 %) av samtliga aktier i bolaget. Det kräv...

arrow_forward
rl

Belöningsresa

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns regler för konferens- och studieresor. Hur resan benämns har ingen betydelse när det gäller beskattningen för de anställda. Det är resans innehåll som avgör om de anställda ska beskattas eller inte. I stället för kontant ersättning kan en arbetsgivare belön...

arrow_forward
rr

Bolagsskatt

arrow_forward
rs

Sexmånadersregeln

Definition En regel som avgör om en inkomst ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 1 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst sex månader kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten beskattas i enlighet...

arrow_forward
rs

Semesterbostad

arrow_forward
Visar 4121 till 4130 av 5129 träffar.