Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Telefonkort/kontantkort

Kontantinköp av telefonkort/kontantkort behandlas bokföringsmässigt på samma sätt som vanliga telefonsamtalskostnader, telefon och telekommunikation.

arrow_forward
rr

Terminer/terminskontrakt

Ett företag kan genom att ingå ett terminsavtal med exempelvis en bank i förväg säkra/låsa en valutakurs - valutaterminskontrakt - eller en räntesats - ränteterminskontrakt - långt innan betalningen ska göras och slippa obehagliga överraskningar i form av att valutan på betalningsdagen blivit dyrar...

arrow_forward
rr

Tidpunkt, övergång till IFRS

K4-regler Början av den tidigaste perioden för vilken ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt IFRS i sina första finansiella rapporter enligt IFRS. Exempel: Ett företag går över till IFRS den 1 januari 20x5. I de finansiella rapporterna visas innevarande år och ett jämföre...

arrow_forward
rr

Transaktionskurs

Affärshändelser ska enligt 4 kap. 6 § BFL kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 ska en affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan räknas om till redovisningsvaluta enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Detta benämns ofta transak...

arrow_forward
rr

TV/digitalbox/video

En TV, digitalbox eller video som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens privata bruk utgör icke avdragsgill, ”rörelsefrämmande” privat egendom och bokförs som ett privat uttag i en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. I exempelvis ett aktiebolag ersätts fö...

arrow_forward
rr

Tvätt av arbetskläder/uniform

Tvätt av uniformer och andra arbetskläder utgör en direkt kostnad i verksamheten och redovisas därmed gärna i kontoklass 4.

arrow_forward
rr

Tvätt av mattor, gardiner, handdukar

Löpande bokföring Utgifter för anlitande av tvättfirma för rengöring och tvättning av företagets mattor - gångmattor, dörrmattor, heltäckningsmattor - och gardiner eller handdukar kan redovisas som lokalkostnad (kontogrupp 50), övrig extern tjänst (kontogrupp 65) eller övrig extern kostnad (kontogr...

arrow_forward
rr

Tvätteriverksamhet

Med tvätteriverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser rengöring av textilier och därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten. Den som bedriver...

arrow_forward
rr

Underhandsackord

arrow_forward
rr

Upplåtelse, bostadsrätt

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får enligt 1 kap. 3 § BRL ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

arrow_forward
Visar 4111 till 4120 av 5043 träffar.