Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Börskostnader

arrow_forward
rr

Mönsterskydd

Ett unikt mönster, utseende eller form - design - på en produkt kan registreras hos PRV och därmed skyddas mot intrång och annans yrkesmässiga utnyttjande. När det gäller mönster- eller designskydd är det fråga om ett rent form- eller utseendeskydd. För den bakomliggande tekniska idén eller funktio...

arrow_forward
rr

Nuvärde

Nuvärdet utgörs enligt K3 bilaga 1 av det diskonterade värdet av framtida kassaflöden.

arrow_forward
rr

Nybyggnad

Avskrivningsunderlaget för byggnader utgörs både i bokföringen och skattemässigt av anskaffningsvärdet. Om ägaren själv uppfört eller låtit uppföra byggnaden utgörs dess anskaffningsvärde av de verkliga produktionskostnaderna för uppförandet. Avskrivningstiden räknas från när byggnaden är färdigstä...

arrow_forward
rr

Näringsförbud

En ny lag (2014:836) om näringsförbud infördes den 2 augusti 2014 och ersatte den gamla lagen från 1986. Den krets av personer som kan få näringsförbud har utökats till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet - oavsett i vilken företagsform verksamheten bedrivs. Även företrä...

arrow_forward
rr

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar. Löpande bokföring Omsättningstillgångar bokförs i kontogrupperna 14-19. K3-regler Enligt K3 punkt 4.4 är de...

arrow_forward
rr

Optiker

arrow_forward
rr

Pensionsskuld

arrow_forward
rr

Personalbonus

arrow_forward
rr

Personaloptioner

Personaloptioner är rättigheter som ett företag ger till sina anställda som en del av lönesystemet. Denna variant av optioner kännetecknas av att större delen av personalen erbjuds att delta, att de inte är överlåtbara, att de är standardiserade, att viss tid måste löpa innan rättigheten kan utnytt...

arrow_forward
Visar 4101 till 4110 av 5043 träffar.