Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Företagsnamn på främmande språk

Definition Företagsnamn på främmande språk är ett bolags Företagsnamn uttryckt på ett annat språk. Företagsnamn på främmande språk kan även kallas parallellfirma (vilket var beteckningen fram till och med 2018). Företagsnamn på främmande språk ska vara en så direkt översättning som möjligt. Om fir...

arrow_forward
rr

Grand total retur

Med grand total retur avses absolutvärdet för ackumulerat summerat belopp av returposter i ett kassaregister, se 2 kap. 6 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rl

Internationell biståndsverksamhet

Enligt tjänsteledighetsförordningen (1984:111) § 7 ”bör arbetsgivaren bevilja tjänstledighet för anställning utomlands inom offentlig eller privat biståndsverksamhet, om det inte finns synnerliga skäl för något annat”. Arbetsgivaren är dock inte skyldig enligt lag eller avtal att ge ledigt. Uppdra...

arrow_forward
rr

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar kan gälla alltifrån en rent geografisk kartläggning av marknaden till produkttester, test av företagsnamn, av produktnamn, av förpackningar och design, konkurrentbevakning, kartläggning av konsumenternas attityder, mätning av reklameffekter, mätning av marknadsandelar etc. Ma...

arrow_forward
rr

Noter till årsbokslut

Ett årsbokslut som upprättas enligt BFL ska enligt 6 kap. 5 § ha följande noter: Upplysning om redovisningsprinciper samt om företaget har ändrat redovisningsprincip. Hur värdet av varje post som är anläggningstillgång har beräknats. Hur stor del av totala skulder som ska betalas senare än ett å...

arrow_forward
rb

Registreringsbevis

Definition Registreringsbevis är en fysisk eller elektronisk handling som visar att ett bolag är registrerat hos Bolagsverket. Registreringsbeviset visar bland annat bolagets firma, organisationsnummer, registreringsdatum, adress, styrelsens säte och bolagets företrädare. Namn och adresser till bol...

arrow_forward
rl

Rök- och kemdykning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
rr

Schablonmässig metod

Huvudregeln enligt 2 kap. 4 § ÅRL är att varje post och delpost ska värderas för sig. Dock finns det i vissa undantagsfall en möjlighet att kunna göra en schablonmässig värdering av vissa omsättningstillgångar. Det vanligaste användning av schablonmässig värdering är vid värdering av varulager. Vid...

arrow_forward
rr

Sjukpenning

Se uppslagsordet Sjuklön och sjukpenning i Rätt Lön.

arrow_forward
rr

Städning/städmateriel

arrow_forward
Visar 4091 till 4100 av 5129 träffar.