Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Skattskyldig

Definition Fysisk eller juridisk person som enligt lag är skyldig att erlägga viss skatt. Lagrum 3-7 kap. IL Kommentar Att avgöra på vilket sätt som en viss person är skattskyldig för olika inkomster är alltid första steget för att avgöra hur en händelse ska beskattas. En fysisk eller juridisk ...

arrow_forward
rs

Skatteverkets ställningstaganden

Definition Utförlig information från Skatteverket om hur de anser att en eller flera rättsregler ska tillämpas. Kommentar När det finns ett oklart rättsläge är det viktigt att Skatteverket redovisar sin uppfattning och de rättsliga argumenten för sin ståndpunkt. Detta för att skattskyldiga ska ku...

arrow_forward
rs

Skatteverkets allmänna råd

Definition Generell information om hur Skatteverket anser att något ska tillämpas. Kommentar Skatteverket har möjlighet att utfärda ett allmänt råd som beskriver hur Skatteverket anser att en författning ska tillämpas. De allmänna råden är inte bindande för skattskyldiga eller domstolar. De är en...

arrow_forward
rs

Skattekonto

Definition Särskilt konto hos Skatteverket kopplat till respektive skattskyldig för hantering av ett antal olika skatter och avgifter. Lagrum 61 kap. SFL Kommentar Varje skattskyldig har ett skattekonto där skatter och avgifter hanteras. På kontot registeras skatter som ska betalas eller tillgo...

arrow_forward
rs

Skattekonsultation

Definition Konsulttjänst avseende skattefrågor. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för köpta tjänster avseende skattefrågor utgör avdragsgilla kostnader i företaget. Kostnader för deklarationshjälp och skatteprocesser är dock inte avdragsgilla. Deklaration Bokförda ej avdrags...

arrow_forward
rs

Skatterättsnämnden

Definition Kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Genom Skatterättsnämnden går det att få bindande förhandsbesked i skattefrågor. Ansökan ställs till Skatterättsnämnden och ett förhandsbesked går att överklaga till Högsta ...

arrow_forward
rs

Skatteverkets föreskrifter

Definition Rättsligt bindande instruktioner som Skatteverket meddelar med stöd av särskilt bemyndigande. Kommentar En föreskrift har samma tyngd som en lagtext och en domstol är bunden av att tillämpa föreskriften.

arrow_forward
rs

Skattesubjekt

Definition Fysisk eller juridisk person som är skyldig att betala en viss skatt. Lagrum 3-7 kap. IL Kommentar Handels- och kommanditbolag är inte egna skattesubjekt avseende betalning av inkomstskatt.

arrow_forward
rs

Solidariskt betalningsansvar

Definition När man som gäldenär svarar för en gemensam skuld som för sin egen. Kommentar Solidariskt betalningsansvar innebär att man svarar för en skuld som om den vore ens egen. Kravet på betalning kan alltså riktas mot vem som helst av de gäldenärer som är solidariskt betalningsansvariga för e...

arrow_forward
rs

Slussningsregeln

Definition Avgör om det finns koncernbidragsrätt mellan två företag. Lagrum 35 kap. 6 § IL

arrow_forward
Visar 4091 till 4100 av 5043 träffar.