Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Anställningens upphörande

När en anställd slutar sin anställning ska slutlön betalas ut senast månaden efter det att anställningen har upphört.

arrow_forward
rl

Anpassning av arbetsplatsen

arrow_forward
rm

Allmännyttig ideell förening

Tabellen nedan sammanfattar momshanteringen för en allmännyttig ideell förening. Transaktion i en allmännyttig ideell förening Konsekvens Omsättning (t.ex. försäljning). Anses normalt inte bedriva ekonomisk verksamhet och ska därför inte redovisa utgående moms på försäljningen. Avdrag...

arrow_forward
rl

A-contosemester

Numera är det relativt många arbetsgivare som tillämpar sammanfallande intjänade- och uttagsår för semester. Detta innebär att den anställde kan ta ut betald semester samma år som semestern tjänas in och detta blir då en typ av semester i förskott eller a conto-semester.

arrow_forward
rb

Aktiemarknadsnämnden

arrow_forward
§

Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

arrow_forward
rr

Mutor

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms enligt 10 kap. 5 a § BrB för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller fun...

arrow_forward
rl

Fjällstuga

Om en anställd får disponera en semesterbostad som arbetsgivaren äger är detta en skattepliktig förmån, oavsett om semesterbostaden är belägen i Sverige eller utomlands.

arrow_forward
rm

Överföring

arrow_forward
rm

Hemmakontor

arrow_forward
Visar 401 till 410 av 5043 träffar.