Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Semesterbostad

arrow_forward
rs

Skalbolag

Definition Ett företag där marknadsvärdet på likvida tillgångar överstiger halva köpeskillingen för företaget. Lagrum 25 a kap. 9-18 §§ och 49 a kap. IL Kommentar Bestämmelserna om skalbolag finns för att motverka handel med företag som främst består av likvida tillgångar som ännu inte beskatta...

arrow_forward
rs

Skada på byggnad

Definition Oväntad förändring av en byggnad som gör att den inte är användbar på det sätt som är tänkt. Lagrum 19 kap. 2 § IL Kommentar En skada på en byggnad är något annat än vanlig förslitning som är normal för byggnadstypen. Att ett tak eller en fasad behöver bytas ut är vanlig förslitning...

arrow_forward
rs

Sexmånadersregeln

Definition En regel som avgör om en inkomst ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 1 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst sex månader kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten beskattas i enlighet...

arrow_forward
rs

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Definition Beräknas av Försäkringskassan och ligger till grund för utbetalning av olika sociala förmåner som föräldrapenning och sjukpenning. Kommentar Försäkringskassan fastställer den sjukpenninggrundande inkomsten för att bland annat kunna betala ut rätt sjukpenning. Den sjukpenninggrundande i...

arrow_forward
rs

Skattedeklaration

Definition Är en gemensam blankett för redovisning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på ränta och utdelning. Lagrum 26 kap. SFL Kommentar Skattedeklarationen är en gemensam deklaration för att redovisa moms och olika sociala avgifter samt även preliminära källskatter fö...

arrow_forward
rs

Skatteflykt

Definition Ett förfarande där en skattskyldig genomför en eller flera transaktioner som främst syftar till att uppnå eller undvika en beskattningseffekt samtidigt som förfarandet strider mot syftet med de aktuella skattebestämmelserna. Lagrum skatteflyktslagen (lagen mot skatteflykt) Kommentar...

arrow_forward
rs

Skatteavtal

Definition Ingås mellan ett eller flera länder i syfte att fördela beskattningsrätten i olika situationer och därmed minska risken för  internationell dubbelbeskattning. Lagrum De olika avtalen utgör lagtext genom att de lagts in i propositioner och beslutats av riksdagen. Kommentar Ett skattea...

arrow_forward
rs

Skatteverkets allmänna råd

Definition Generell information om hur Skatteverket anser att något ska tillämpas. Kommentar Skatteverket har möjlighet att utfärda ett allmänt råd som beskriver hur Skatteverket anser att en författning ska tillämpas. De allmänna råden är inte bindande för skattskyldiga eller domstolar. De är en...

arrow_forward
rs

Skattekonto

Definition Särskilt konto hos Skatteverket kopplat till respektive skattskyldig för hantering av ett antal olika skatter och avgifter. Lagrum 61 kap. SFL Kommentar Varje skattskyldig har ett skattekonto där skatter och avgifter hanteras. På kontot registeras skatter som ska betalas eller tillgo...

arrow_forward
Visar 4081 till 4090 av 5043 träffar.