Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Fjällstuga

Om en anställd får disponera en semesterbostad som arbetsgivaren äger är detta en skattepliktig förmån, oavsett om semesterbostaden är belägen i Sverige eller utomlands.

arrow_forward
rb

Företagsbesiktning

Definition Företagsbesiktning är en metod för att inhämta och analysera information om ett företags egenskaper och risker inför förhandling och beslut om en väsentlig affärstransaktion rörande företaget. Företagsbesiktning är ett vanligt verktyg i näringslivet som används för att identifiera och ...

arrow_forward
rr

Förkortad resultaträkning

arrow_forward
rb

Justering av protokoll

Definition En justering av ett protokoll är ett intyg om att protokollet är en fullständig och riktig redogörelse för vad som har hänt på ett möte. Justeringen relaterar till protokollet och inte till beslutet. Beslut av stämma eller styrelse är generellt sett giltiga och kan verkställas efter at...

arrow_forward
rl

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor

Statistiska Centralbyrån, (SCB) genomför den här undersökningen på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den officiella lönestatistiken. Undersökningen sker med 7 967 utvalda företag verksamma inom samtliga branscher inom privat sektor med undantag för skogs- och jordbruksföretag. Und...

arrow_forward
rr

Fastighetsbevis

Fastighetsbevis och gravationsbevis används i samband med fastighetsköp, låneansökan eller i samband med företagsrevision. Bevisen kan bl.a. beställas via inskrivningsmyndighet eller lantmäterimyndighet. Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) o...

arrow_forward
rr

Femtusenkronorsregeln

K2-regler En vanlig benämning på den lättnadsregel i punkt 2.4 som innebär en lättnad från periodiseringsprincipen är femtusenkronorsregeln. Lättnaden innebär att ett företag inte behöver periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor, trots att ÅRL har periodisering so...

arrow_forward
ra

Fingerad arbetsbrist

Fingerad arbetsbrist innebär att en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist men att det egentligen beror på personliga skäl. En fingerad arbetsbrist innebär ett missbruk av arbetsbristbegreppet. Anledningen till att fingerad arbetsbrist till viss del förekommer beror till sto...

arrow_forward
ra

Föräldrapenning

Reglerna om föräldrapenning finns i avdelning B i socialförsäkringsbalken. Lagen använder uttrycket föräldrapenningförmåner som en samlande beteckning för de två former av föräldrapenning som finns, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Reglerna om föräldrapenning har nära samband med reg...

arrow_forward
rb

Företagsrekonstruktion

corporate restructuring Företagsrekonstruktion är ett förfarande där en näringsidkare som har betalningssvårigheter rekonstruerar sin verksamhet med hjälp av en rekonstruktör i ett särskilt förfarande beslutat av domstol. En viktig skillnad mellan företagsrekonstruktion och Företagskonkurs ä...

arrow_forward
Visar 4081 till 4090 av 5129 träffar.