Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

LVP

arrow_forward
rs

Dröjsmålsavgift

arrow_forward
rl

Näringsverksamhet

En anställd kan vara tjänstledig från sitt ordinarie arbete för att själv starta och bedriva näringsverksamhet.

arrow_forward
rs

Biljetter

arrow_forward
rs

Bokföringsmässiga grunder

Definition Innebär att inkomster och utgifter ska tas upp det år de är hänförliga till. Lagrum 14 kap. 2 § IL Kommentar Bokföringsmässiga grunder är motsatsen till kontantprincipen och innebär att inkomster och utgifter måste periodiseras. Det avgörande är alltså när affärshändelsen äger rum, i...

arrow_forward
rs

Bolag

Definition Samarbete mellan ett antal subjekt genom ett avtal som reglerar deras mellanhavanden. Lagrum 2 kap. 3-4 §§ IL Kommentar Om två eller flera juridiska eller fysiska personer samarbetar genom ett avtal uppkommer ett enkelt bolag. Om man registrerar detta avtal i handelsregistret uppkomm...

arrow_forward
rs

Bosatt

Definition Fysisk person som har som har sin verkliga bosättning i Sverige. Lagrum 3 kap. 3 § IL Kommentar De som är folkbokförda i Sverige, eller som normalt tillbringar dygnsvilan här, är bosatta i Sverige. Det går dock inte att bara gå på folkbokföringen. En person som av olika skäl fortsätt...

arrow_forward
rs

Bosättningsutredning

Definition Utredning som Skatteverket, eller dess motsvarighet i utlandet, gör för att fastställa var en fysisk person ska anses bosatt. Lagrum folkbokföringslagen 3 kap. 3 § IL Kommentar En person som är folkbokförd i Sverige och flyttar till utlandet ska anmäla detta till Skatteverket. Anmäl...

arrow_forward
rs

Bosättningsintyg

Definition Intyg från till exempel Skatteverket eller dess motsvarighet i andra länder om att en viss person är bosatt i landet. Kommentar I vissa situationer finns det behov av att visa ett intyg på var man är bosatt. Det går då att vända sig till respektive lands motsvarighet till Skatteverket....

arrow_forward
rs

Bostadsaktiebolag

Definition Aktiebolag bildat före 1930 som tillhandahåller bostäder till sina ägare. Kommentar Det finns fortfarande bostadsrätter i bostadsaktiebolag. Enligt äldre rätt kunde man använda aktiebolag när man upplät bostadsrätter. För innehavarna av bostadsrätterna är det ingen skillnad ur ett ska...

arrow_forward
Visar 4061 till 4070 av 5043 träffar.