Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Förkortad resultaträkning

arrow_forward
rr

Förkortat räkenskapsår

När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om får räkenskapsåret omfatta kortare tid än tolv månader, se 3 kap. 3 § BFL. Räkenskapsåret får också förkortas om bokföringsskyldigheten upphör.

arrow_forward
rr

Förlagsinsatser

Utöver medlemsinsats i en ekonomisk förening (10 kap. LEF) får det i stadgarna bestämmas att kapital får skjutas till föreningen genom en särskild insats. Denna särskilda insats benämns förlagsinsats. Bestämmelserna om förlagsinsatser framgår av 11 kap. LEF. I stadgarna ska i så fall det som ska gä...

arrow_forward
rr

Förlust

arrow_forward
rr

Försäljningsfaktura

arrow_forward
rs

Garageförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller anställd fri garageplats. Lagrum 61 kap. 2 § IL Kommentar Om arbetsgivaren separat betalar en garageplats i anslutning till den anställdes bostad uppkommer normalt en skattepliktig förmån för den anställde. Förmånen ska då värderas till marknadsvärde...

arrow_forward
rs

Grupplivförsäkring

arrow_forward
rs

Indexregeln

Definition En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1990. Lagrum 57 kap. 25 § IL Kommentar Indexregeln innebär att anskaffningsutgiften för andelar förvärvade före år 1990 får räknas upp med förändringen i det...

arrow_forward
rs

Indirekt förmån

Definition En förmån som ges till någon annan än den anställde. Kommentar En indirekt förmån innebär att en arbetsgivare ger någon annan än den anställde en förmån, t.ex. betalar en medföljande makes resekostnader. Vanligtvis är det den anställdes make eller sambo som får förmånen ifråga, men det...

arrow_forward
rs

Inkomst av näringsverksamhet

Definition Förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Lagrum 13 kap. 1 § IL Kommentar Inkomst av näringsverksamhet är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och s...

arrow_forward
Visar 4041 till 4050 av 5043 träffar.