Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Tidpunkt, övergång till IFRS

K4-regler Början av den tidigaste perioden för vilken ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt IFRS i sina första finansiella rapporter enligt IFRS. Exempel: Ett företag går över till IFRS den 1 januari 20x5. I de finansiella rapporterna visas innevarande år och ett jämföre...

arrow_forward
rs

Tillstånds- och tillsynsavgifter

Definition Avgifter för tillståndspliktig verksamhet och för myndigheternas kontroll över hur företaget tillämpar gällande regler. Kommentar Det finns en mängd olika verksamheter där det krävs särskilda tillstånd av myndigheterna, t.ex. för uteserveringar eller servering av alkohol. I samband m...

arrow_forward
rb

Tillskottsplikten

Definition Tillskottsplikten kallas den förpliktelse vid ett aktiebolags bildande eller senare kapitaltillskott som inträder genom tecknandet. Den innebär att aktietecknarna är skyldiga att överföra pengar eller apportegendom som motsvarar bolagets aktiekapital. Tillskottspliktens syfte är att sä...

arrow_forward
rr

Toapapper, hushållspapper

Löpande bokföring Företagets utgifter för toapapper, hushållspapper, pappershanddukar, pappersmuggar, servetter etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2020).

arrow_forward
rs

Traditionell försäkring

Definition En försäkring där försäkringsgivaren ansvarar för att placera medlen.

arrow_forward
rs

Träningskläder och träningsskor

arrow_forward
rs

Transaktionsförsäkring

arrow_forward
rm

Transporthandling

När en säljare redovisar en omsättning som export av varor eller som en EU-leverans av varor, tas i flera fall ingen svensk moms ut utan beskattningen sker i mottagarlandet. Säljaren måste kunna visa eller göra sannolikt att varorna har levererats till denna plats utanför EU om det är export eller ...

arrow_forward
rr

Transaktionskurs

Affärshändelser ska enligt 4 kap. 6 § BFL kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 ska en affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan räknas om till redovisningsvaluta enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Detta benämns ofta transak...

arrow_forward
rb

Treårsregeln för vinstutdelning

Definition Treårsregeln innebär att ett aktiebolag som gjort en minskning av aktiekapitalet i syfte att täcka en förlust inte får göra en vinstutdelning under tre år utan att Bolagsverket gett tillstånd. Tillstånd söks i enlighet med reglerna om tillstånd för verkställighet av minskning. Efter an...

arrow_forward
Visar 4031 till 4040 av 5043 träffar.