Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Fastighetsbevis

Fastighetsbevis och gravationsbevis används i samband med fastighetsköp, låneansökan eller i samband med företagsrevision. Bevisen kan bl.a. beställas via inskrivningsmyndighet eller lantmäterimyndighet. Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) o...

arrow_forward
rl

Förtida uttag av pension

arrow_forward
rr

Kassaapparat

Kassaapparat utgör enligt 39 kap. 2 § SFL och BFNAR 2013:2 punkt 1.11 en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Femtusenkronorsregeln

K2-regler En vanlig benämning på den lättnadsregel i punkt 2.4 som innebär en lättnad från periodiseringsprincipen är femtusenkronorsregeln. Lättnaden innebär att ett företag inte behöver periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor, trots att ÅRL har periodisering so...

arrow_forward
ra

Fingerad arbetsbrist

Fingerad arbetsbrist innebär att en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist men att det egentligen beror på personliga skäl. En fingerad arbetsbrist innebär ett missbruk av arbetsbristbegreppet. Anledningen till att fingerad arbetsbrist till viss del förekommer beror till sto...

arrow_forward
ra

Föräldrapenning

Reglerna om föräldrapenning finns i avdelning B i socialförsäkringsbalken. Lagen använder uttrycket föräldrapenningförmåner som en samlande beteckning för de två former av föräldrapenning som finns, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Reglerna om föräldrapenning har nära samband med reg...

arrow_forward
rb

Företagsrekonstruktion

corporate restructuring Företagsrekonstruktion är ett förfarande där en näringsidkare som har betalningssvårigheter rekonstruerar sin verksamhet med hjälp av en rekonstruktör i ett särskilt förfarande beslutat av domstol. En viktig skillnad mellan företagsrekonstruktion och Företagskonkurs ä...

arrow_forward
rb

Företagsnamn på främmande språk

Definition Företagsnamn på främmande språk är ett bolags Företagsnamn uttryckt på ett annat språk. Företagsnamn på främmande språk kan även kallas parallellfirma (vilket var beteckningen fram till och med 2018). Företagsnamn på främmande språk ska vara en så direkt översättning som möjligt. Om fir...

arrow_forward
rr

Grand total retur

Med grand total retur avses absolutvärdet för ackumulerat summerat belopp av returposter i ett kassaregister, se 2 kap. 6 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rl

Inställelseresor

Lag I inkomstskattelag (1999:1299) finns bestämmelser om kostnadsersättning för olika resor som en anställd företar. Det gäller såväl anställda som sådana personer som blir kallade till en anställningsintervju på annan ort än hemorten. Man skiljer på hemresor, inställelseresor och intervjuresor. ...

arrow_forward
Visar 4031 till 4040 av 5129 träffar.