Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Sommarjobb

Lag I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. Lönesättning vid anställning för sommarjobb, är beroende av kollektivavtal och personligt anställningsavtal. Eftersom den här anställningsformen vanligen avser en kortare tid är timlön va...

arrow_forward
rm

Sexprocentsregeln

Kommuner kan få tillbaka moms på kostnader som tillhör den del av verksamheten som inte omfattas av skattskyldighet och avdraget görs då i systemet för momsersättning till kommuner. Den ersättning kommuner erhåller för bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning ...

arrow_forward
rb

Bolagsman

Definition Bolagsordningen är bolagets eget regelverk, som fastställer vilka regler som gäller i bolaget utöver lagregler som framförallt aktiebolagslagen. Bolagsordningen kan liknas vid aktiebolagets grundlag (konstitution), det vill säga de mest överordnade bestämmelserna som styr ett aktiebolag ...

arrow_forward
rb

SUP-bolag

arrow_forward
ra

Fast anställning

Fast anställning är en vanlig benämning på den typ av anställning som ett anställningsförhållande enligt lagen presumeras ha - tillsvidareanställning. Tänk på Om inget annat anges anses en anställning löpa tillsvidare. Lagrum 4 § anställningsskyddslagen (1982:80)

arrow_forward
rm

Skälig grund

arrow_forward
rr

E-tjänster

Med e-tjänster avses elektroniska tjänster.

arrow_forward
rr

Eurovinjetter

1998 infördes ett vägavgiftssystem, s.k. eurovinjettsystem, för lastbilar över 12 ton. Systemet syftar till att främja den fria konkurrensen när det gäller tunga lastbilstransporter. Löpande bokföring Företagets utgifter för eurovinjetter avseende egna eller leasade/hyrda lastbilar kan bokföras p...

arrow_forward
rs

Eurobokföring

arrow_forward
ra

Läkarbesök

En arbetstagares läkarbesök inklusive tandläkarbesök ska i första hand ske utom arbetstid. Om läkarbesök på arbetstid är nödvändigt och inte akut, ska planering av läkarbesöket ske så att arbetsgivarens verksamhet inte påverkas i största möjliga utsträckning. Om ett läkarbesök inte kan planeras på ...

arrow_forward
Visar 4021 till 4030 av 5129 träffar.