Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Bruttoinvestering i ett leasingavtal

K3-regler En bruttoinvestering i ett leasingavtal är enligt punkt 20.16 summan av de minimileaseavgifter som leasegivaren erhåller enligt ett finansiellt leasingavtal, och eventuellt ej garanterat restvärde som tillfaller leasegivaren.

arrow_forward
rr

Delägarförvaltning

En delägarförvaltning är en samfällighet som förvaltas direkt av delägarna (se 4 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SamfL). Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt. Till sammanträde ska samtliga kända delägare kallas. Om det är ovisst vem som är delägare ska samtliga ...

arrow_forward
rb

Delningsplan

Definition Delningsplanen är ett avtal mellan de aktiebolag som deltar i en Delning. Delningsplanen innehåller de villkor som gäller för delningen. Delningsplanens innehållDelningsplanen ska innehålla följande delar för varje bolag som deltar i delningen: 1. Bolagsinformation Företagsnamn, bo...

arrow_forward
rb

Delta på bolagsstämma

arrow_forward
rb

Due diligence

arrow_forward
rl

Egenavgifter

Lag I Sverige finansieras socialförsäkringen av skatter och avgifter. I socialavgiftslag (2000:980) framgår att avgifterna är av två slag, socialavgifter och allmän pensionsavgift. Socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Den som driver egen rörelse och innehar F-skattsedel...

arrow_forward
rl

Eget bröllop

Permission, kort ledighet med bibehållen lön, regleras i kollektivavtal.

arrow_forward
rb

Ekonomisk förening

Definition En ekonomisk förening är en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som samverkar för att bedriva ekonomisk verksamhet. Föreningen ska ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ekonomisk föreningsnamn (firma) ska innehålla orden ”ekonomisk förening” eller f...

arrow_forward
rb

Elektronisk underskrift

Elektronisk underskrift, eller e-underskrift, är krypterade uppgifter om en person som knutits elektroniskt och säkert till andra uppgifter, till exempel ett avtal eller en handling, så att de kan kontrolleras. Svenska myndigheters godtagande av e-underskrifter regleras i EU:s eIDAS-förordning so...

arrow_forward
rl

Enklare förtäring

arrow_forward
Visar 4011 till 4020 av 5129 träffar.